21 mio. kr. til nye energiteknologier skal løfte innovation i energiklyngen

29. september 2022

Den samlede danske energiklynge får en styrket, neutral platform til samarbejdet om innovation og ny energiteknologi. Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse afsætter yderligere 21 mio. kroner til Energy Cluster Denmark til og med 2024.

Samarbejdet om nye, energiteknologiske løsninger og grøn innovation styrkes med en ny bevilling på 21 mio. kroner til Energy Cluster Denmark frem mod 2024.

Det er resultatet af, at Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse har fordelt sin investering i klyngeprogrammet ’Innovationskraft: Danske klynger for viden og erhverv’.

I alt er der fordelt 175 mio. kroner i bevilling til de 13 landsdækkende klyngeorganisationer. Bevillingen til Energy Cluster Denmark er den næststørste efter fødevareklyngen og understreger, at energiteknologi fortsat er blandt de mest perspektivrige erhvervsmæssige og teknologiske styrkeområder herhjemme:

”Det forpligter at få et fornyet og styrket mandat fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse, og vi skal sammen med vores medlemmer fortsætte med at skabe resultater,” siger Glenda Napier, CEO i Energy Cluster Denmark:

”I energiklyngen er vi nået langt på første etape, og nu er vi klar til at arbejde videre og yderligere udbygge teknologiudvikling indenfor grøn energi og sektorkobling. Det gør vi ved at understøtte innovationssamarbejder mellem virksomheder og videninstitutioner – og helt enkelt gøre grøn teknologiudvikling nemmere for danske virksomheder at deltage i.”

Gavner erhverv og klima

Energiklyngens aktiviteter sker altid i partnerskaber, hvor virksomheder og videninstitutioner sammen løser sektorens største teknologiske udfordringer. Et styrket mandat til det arbejde er vigtigt for Bo Svoldgaard, Senior Vice President i Vestas Wind Systems A/S:

”Energy Cluster Denmark har samlet de rigtige folk om en platform, de kan samarbejde fra, og det er til gavn for både erhvervsliv og den grønne omstilling, at den indsats fortsætter og yderligere konsolideres,” siger Bo Svoldgaard.

Energiklyngen bidrager til at samle og integrere viden i teknologiske og kommercielle løsninger, der slår igennem i global skala, pointerer han:

”Samarbejdet i klyngens innovationsprojekter gør det nemmere at anvende ny forskning i industrien og omsætte denne viden til vækst og eksportmuligheder. Mange aktører på energiområdet er globale virksomheder med rod i Danmark. Dermed gavner støtten til Energy Cluster Denmark både udvikling af erhvervslivet herhjemme og er samtidig et vigtigt dansk bidrag til at udbrede grønne, danske løsninger til resten af verden til gavn for klimaet,” siger han.

Styrker SMV og standardisering

Midlerne fra Erhvervsfremmebestyrelsen skal bl.a. fokusere på at få innovationssamarbejder udbredt mere i underskoven af energiens leverandørkæde. Kun hver sjette små og mellemstore virksomheder (SMV) arbejder i dag med innovation, viser tal fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelses virksomhedspanel. En anden indsats er at understøtte udbredelsen af standardisering og bidrage til den industrialisering, som for alvor kan reducere omkostninger og bringe nye, grønne energiformer i spil.

David Tveit, direktør i Teknologisk Institut, ser meget positivt på, at Erhvervsministeriet har valgt at understøtte netop denne indsats i regi af Energy Cluster Denmark:

”Standardisering efterspørges blandt virksomheder, men det er typisk ikke noget, den enkelte virksomhed har ressourcerne til at deltage i og påvirke. Det er derfor meget positivt, at Erhvervsministeriet har valgt at understøtte dette område med midler, så vi som de faglige eksperter i samarbejde med Energy Cluster Denmark kan skubbe standardiseringsarbejdet sammen med vores branchekontakter. F.eks. er batterier et område i vækst og samtidig et ureguleret marked. Kan vi klarlægge, hvordan virksomhedernes behov for testmetoder, dokumentation og standarder er, så vil det være til stor gavn for udviklingen i erhvervet,” siger han.

Teknologisk Institut skal sammen med de øvrige GTS’er bidrage til implementeringen af en række klyngeaktiviteter, der styrker udviklingen af fælles guidelines og standarder på området.

Netop virksomhedernes behov er afsættet for Energy Cluster Denmarks arbejde, og klyngens formand Peder Østermark Andreasen er glad for et fornyet mandat til den indsats:

”Klyngerne skal være rammen om innovationssamarbejder og netværk, som binder små og store virksomheder sammen med viden- og forskningsinstitutioner om nye, innovative produkter og løsninger skabt på fælles viden og kompetencer. Men det skal være løsninger, nogen har brug for. Det er kun sådan, vi styrker Danmarks mulighed for vækst og eksport, og er samtidig et væsentligt bidrag til vores fælles kamp mod klimaforandringerne”, siger Peder Østermark Andreasen.