Advisory board for mindre virksomheder

Små og mellemstore virksomheder udgør over halvdelen af Energy Cluster Denmarks medlemmer, og medlemmernes engagement er højt. Men vi vil gerne have endnu flere aktive medlemmer, og derfor har vi etableret et advisory board for mindre virksomheder. Det skal være med til at sikre, at vores tilbud er afstemt med virksomhedernes faktiske behov og ønsker.

Energiklyngens advisory board for mindre virksomheder mødes to gange årligt.

 • Jacob Arbjerg Nielsen

  CEO

  JALN Engineering

 • Katja Egmose

  Director

  EGGS Design

 • Morten Aagesen

  CEO

  Decision Risk Analytics

 • Nicolaj Søndberg-Jeppesen

  CTO

  EWII Midas Energy

 • Rune Kirt

  CEO

  KIRT x THOMSEN

 • Søren Bødker

  CEO

  VisBlue

 • Søren Skjold Andersen

  Bestyrelsesformand

  Termonet Danmark

 • Troels Skov Moestrup

  CCO

  Olicem