Algoritmer skal balancere den grønne energi

31. januar 2020

Mere vedvarende energi i energisystemet udfordrer forsyning og stabilitet. I CRIF-projektet FIRE skal Energinet, Energi Danmark, QAMPO og en række andre partnere udvikle algoritmer til bedre balancering af de grønne energikilder.

”Innovation handler om indsigt. Og jeg er ret sikker på, at ham der opfandt stokken, han havde ondt i knæet”.

Ali Khatam fra virksomheden QAMPO er en af flere partnere i det nye CRIF-projekt FIRE, som Energy Innovation Cluster faciliterer. Hans rolle i projektet handler om at udvikle algoritmer, der kan balancere energien fra fx sol og vind bedre end i dag.

Ondt i klimaet

FIRE står for Flexible Integration of Renewable Energy. Og hvis ondt i knæet fødte idéen om stokken, så føder ondt i klimaet et behov for mere vedvarende energi i energisystemet.

”Når behovet for grønne energikilder som sol og vind stiger, så udfordrer det vores energisystem. De fluktuerende energikilder er helt nødvendige for fremtidens energisystem – men de er ikke konstante. Derfor skal vi blive endnu bedre til at balancere vores energisystem, så der er billig, grøn energi, når vi har brug for det. Det kan vi sikre med teknologi og innovation som det, der lige nu bliver udviklet i FIRE-projektet.”, siger Glenda Napier, CEO i Energy Innovation Cluster.

Mere end en knæskade

Blandt projektets partnere er Energi Danmark, der er en af de førende aktører indenfor handel med energikilder i Europa.

”Vores kernekompetence er markedsviden. Så vi skal se på, hvordan at vi bedst muligt får integreret den nye fleksibilitetsløsning, som vi udvikler i FIRE-projektet, ind i markedet. Det handler kort og godt om at aggregere forskellige fleksibilitetskilder – på tværs af forskellige tidsmarkeder”, siger Peter Stensig, Strategic Business Developer i Energi Danmark.

Sammen mod 2030

Projektets partnerkreds består – udover Qampo og Energi Danmark – også af Energinet, der er problemejere, samt problemløserne DTU, Center Danmark og Hydrogen Valley.

”Alle partnere i FIRE bibringer viden og indsigt, der kan gøre en forskel for fremtidens energisystem. Vi er nødt til se på sektorkobling, digitalisering, lagring og flere forskellige energikilder, hvis vi skal nå de 70 procents reduktion af CO2 i 2030. FIRE er et skridt på vejen”, siger Glenda Napier, CEO i Energy Innovation Cluster.