Ansøg om vidensbroprojekt

1. december 2022

Ansøg om videnbroprojekt

Ansøg om videnbroprojekter hos Energy Cluster Denmark, hvor videninstitutioner arbejder sammen med virksomheder om at løfte innovations- og teknologiudviklingen i energisektoren.

Ansøgningsfrister:
20. januar 2023

Hvad er et videnbroprojekt?

Videnbroprojekter bygger bro mellem videninstitutioner og virksomheder med den mission at omsætte specialiseret viden til nye ideer, produkter og løsninger. Således fremmer vi samarbejder om forskning, udvikling og innovation til gavn for både forskningsmiljøerne og den danske energibranche.

Videnbroprojekter tager udgangspunkt i virksomhedernes behov for at styrke samspil og videnudveksling med videninstitutioner.

Videnbroprojekter er:

  • Feasibility studies
  • Forprojekter

Videninstitutioner, som GTS-institutter og universiteter, modtager i videnbroprojekter midler til at yde teknologisk rådgivning til danske virksomheder i energisektoren, som hjælpes videre med deres innovationsideer. Der kan indgå flere virksomheder (små og store) og flere videninstitutioner i et videnbroprojekt.

Fokusområder og projektfokus

Energy Cluster Denmark modtager kun ansøgninger til videnbroprojekter inden for klyngens faglige fokusområder, strategi og det udviklede roadmap for klyngens virke.

Et videnbroprojekt har typisk fokus på tidlig teknologiudvikling, som skal accelereres, og vil oftest løfte forskning/teknologiudvikling fra de tidligere TRL-niveauer til TRL 4-6.