Arbejdskøretøjer kan også køre på el

26. marts 2020

Ingeniørvirksomheden Converdan A/S arbejder sammen med Banke ApS og Syddansk Universitet på en løsning til effektiv opladning af eldrevne arbejdskøretøjer – for her er der nemlig et stort potentiale.

I Danmark er transportsektoren en af de helt store syndere, når det kommer til CO2-udledning. Derfor har der ikke overraskende været meget fokus på elbiler og andre eldrevne personkøretøjer, men potentialet er der i høj grad også, hvis man kigger på arbejdskøretøjer. Kranbiler, gaffeltrucks, fejemaskiner, renovationsbiler – alle sammen energikrævende og støjende, og meget udbredte over hele landet.

Her kommer den sønderjyske virksomhed Converdan ind i billedet. Sammen med det tekniske fakultet på SDU og Banke Aps, der udvikler og fremstiller batterielektriske kraftudtag, har man modtaget støtte til et innovationsprojekt, der skal udvikle og afprøve et platformskoncept for robuste og højeffektive batteriladere til elektriske arbejdskøretøjer. Støtten er givet gennem det regionale støtteprogram IEI – Industriel Elektronik Innovation, der har hjemtaget midler på 33,8 mio. kr. til at styrke syddanske virksomheders innovation inden for elektronik og energiteknologi.

Værdifuldt samarbejde

Converdan leder innovationsprojektet, som kaldes eWorkVehicle Batterilader og står for produktudvikling, produktmodning og afprøvning af platformskonceptet for en batterilader med ultrahøj virkningsgrad. For dem har arbejdet med de andre partnere været en unik mulighed for at få adgang til de nyeste teknologier indenfor effektelektronik, som giver dem grundlag for nye produkter. Derudover har det været givende at få inspiration fra andre virksomheder og den mere akademiske og forskningsmæssige tilgang hos SDU.

”Det har givet os stor værdi at være med i eWorkVehicle som virksomhed. Både på grund af de forbindelser, som opstår med forskningsinstitutioner og andre virksomheder, såvel som at de løsninger, der opnås i forbindelse med samarbejdet, vil give kommercielle muligheder for Converdan på mellemlangt sigt.” siger Thomas Slivsgaard, der er direktør i Converdan.

Fokus på forretningsmæssig værdi
Mange virksomheder regner måske med, at støttede projekter er meget administrativt tunge og tidskrævende for de deltagende virksomheder, men sådan har Converdan ikke oplevet det:

”Projektsamarbejder i CLEAN-regi kræver ganske lidt administration for virksomheden, og der er desuden fokus på, at projektet i sidste ende skal give en forretningsmæssig værdi for de deltagende virksomheder. En positiv ekstra gevinst er det gode netværk med andre virksomheder og universiteter, som for os har åbnet op for andre forretningsmuligheder og gode samarbejder.” siger Thomas Slivsgaard.

Projektet er i fuld gang og forventes færdigt efter sommerferien 2020, hvor man forhåbentlig har skabt endnu bedre vilkår for flere energieffektive eldrevne kranbiler, gaffeltrucks og fejemaskiner.

Om Converdan A/S

Converdan har siden 2006 leveret ydelser indenfor udvikling og produktion af kundespecifikke effektelektroniske komponenter og apparater til kunder indenfor brancher som industrimaskiner, vedvarende energi, forsyningssikkerhed, e-mobility og strømforsyninger.

Converdan er højt specialiserede inden for effektelektronik og har stor viden og erfaring inden for alle dets discipliner; Hardware design, apparat design, PCB layout, software og kontroldesign.

Læs mere om Converdan HER

Om IEI

Projektet Industriel Elektronik Innovation (IEI) understøtter Syddansk Vækstforums forretningsområde inden for energieffektivitet ved at accelerere innovationssamarbejder mellem små og mellemstore virksomheder og SDU inden for industriel elektronik med direkte tilknytning til erhvervslivet.

IEI er finansieret af EU’s strukturfond under Region Syddanmark.