Fundingkalender

 • Søg midler til små, hurtige innovationssamarbejder
  Søg midler til små, hurtige innovationssamarbejder

  Deadline - Først-til-mølle

  Energy Cluster Denmark indkalder SMV’er og GTS-institutter, der vil udvikle projekter indenfor energiklyngens fem faglige fokusområder. Eksempler kan være feasibility-studier, tests, proof-of-concepts, m.m.

  Energy Cluster Denmark indkalder SMV’er og GTS-institutter, der vil udvikle projekter indenfor energiklyngens fem faglige fokusområder. Eksempler kan være feasibility-studier, tests, proof-of-concepts, m.m.


 • EUopSTART: Søg midler til at dække udgifter til Horizon Europe-ansøgning

  Deadline - 31. oktober 2023

  EUopSTART: Søg midler til at dække udgifter til Horizon Europe-ansøgning

  Tilskudsprogrammet EUopSTART under Uddannelses- og Forskningsministeriet skal hjælpe danske virksomheder og videninstitutioner til at opnå EU-støtte. Udarbejdelse af EU-ansøgninger er ressourcekrævende, og via programmet kan man derfor søge tilskud til dækning af fx lønudgifter, udgifter til eksterne konsulenter, rejseudgifter m.m.
  Koordinator i projektet kan maksimalt søge 75.000 kr. i støtte, mens partnere maksimalt kan søge 50.000 kr. i støtte.

  Tilskudsprogrammet EUopSTART under Uddannelses- og Forskningsministeriet skal hjælpe danske virksomheder og videninstitutioner til at opnå EU-støtte. Udarbejdelse af EU-ansøgninger er ressourcekrævende, og via programmet kan man derfor søge tilskud til dækning af fx lønudgifter, udgifter til eksterne konsulenter, rejseudgifter m.m.
  Koordinator i projektet kan maksimalt søge 75.000 kr. i støtte, mens partnere maksimalt kan søge 50.000 kr. i støtte.

 • EIC Accelerator: Søg midler til banebrydende, markedsskabende innovationer

  Deadline - 4. oktober 2023

  EIC Accelerator: Søg midler til banebrydende, markedsskabende innovationer

  Programmet hører under Horizon Europe og giver etablerede startups og SMV’er med banebrydende innovationer mulighed for at søge støtte. Projekter skal være baseret på videnskabelige opdagelser og have en lang tidsramme for at generere indtægter.

  Programmet har både åbne calls uden tematiske prioriteringer og ”challenge-indkaldelser”, der i 2023 har fokus på energilagring, New European Bauhaus og klimavenlig arkitektur, ingeniørarbejde og digitalisering af byggeriet og nye teknologier til modstandsdygtigt landbrug.

  Støtte er i størrelsesordenen 0,5 mio. EUR – 15 mio. EUR.

  Programmet hører under Horizon Europe og giver etablerede startups og SMV’er med banebrydende innovationer mulighed for at søge støtte. Projekter skal være baseret på videnskabelige opdagelser og have en lang tidsramme for at generere indtægter.

  Programmet har både åbne calls uden tematiske prioriteringer og ”challenge-indkaldelser”, der i 2023 har fokus på energilagring, New European Bauhaus og klimavenlig arkitektur, ingeniørarbejde og digitalisering af byggeriet og nye teknologier til modstandsdygtigt landbrug.

  Støtte er i størrelsesordenen 0,5 mio. EUR – 15 mio. EUR.

 • EU Innovation Fund: Søg midler til mindre projekter

  Deadline - 19. september 2023

  EU Innovation Fund: Søg midler til mindre projekter

  Programmet støtter innovative flagskibe og projekter, der endnu ikke er rentable, men som har passeret forskningsstadiet. Formålet med støtten er at opbygge og drive store industrielle aktiver med banebrydende teknologier. Fonden har fokus på projekter inden for:

  1. Innovative lavemissionsteknologier og -processer i energiintensive industrier
  2. CCU
  3. CCS
  4. Innovativ RE
  5. Energilagring

  Fonden finansierer op til 60 pct. af et projekts kapital- og driftsomkostninger. Op til 40 pct. af tilskuddet kan udbetales baseret på præ-definerede milepæle forud for operationalitet.

  Støtten fra fonden er i størrelsesordenen 11 mio. kr. – 375 mio. kr.

  Programmet støtter innovative flagskibe og projekter, der endnu ikke er rentable, men som har passeret forskningsstadiet. Formålet med støtten er at opbygge og drive store industrielle aktiver med banebrydende teknologier. Fonden har fokus på projekter inden for:

  1. Innovative lavemissionsteknologier og -processer i energiintensive industrier
  2. CCU
  3. CCS
  4. Innovativ RE
  5. Energilagring

  Fonden finansierer op til 60 pct. af et projekts kapital- og driftsomkostninger. Op til 40 pct. af tilskuddet kan udbetales baseret på præ-definerede milepæle forud for operationalitet.

  Støtten fra fonden er i størrelsesordenen 11 mio. kr. – 375 mio. kr.

 • Industriens Fond

  Deadline - Ansøgninger modtages løbende

  Industriens Fond

  Fonden bidrager til at realisere dansk erhvervslivs fulde potentiale i fremtidens globalisering. Fondens mission er at fremme dansk erhvervslivs konkurrenceevne, og fonden støtter derfor initiativer, som gavner virksomheders værditilvækst.
  Industriens Fond har udpeget fire temaer, som vurderes afgørende for dansk erhvervslivs konkurrenceevne:

  • Bæredygtig produktion
  • Cybersikkerhed
  • Nye teknologier
  • Internationalisering

  Fonden bidrager til at realisere dansk erhvervslivs fulde potentiale i fremtidens globalisering. Fondens mission er at fremme dansk erhvervslivs konkurrenceevne, og fonden støtter derfor initiativer, som gavner virksomheders værditilvækst.
  Industriens Fond har udpeget fire temaer, som vurderes afgørende for dansk erhvervslivs konkurrenceevne:

  • Bæredygtig produktion
  • Cybersikkerhed
  • Nye teknologier
  • Internationalisering

 • Innobooster: Søg midler til udvikling og markedsmodning

  Deadline - Ansøgninger modtages løbende

  Innobooster: Søg midler til udvikling og markedsmodning

  Innobooster-programmet under Innovationsfonden er for videnbaserede innovationsprojekter i SMV’er og iværksættervirksomheder. Der ydes støtte til lovende idéer – et nyt produkt eller en ny service, der endnu ikke findes på markedet, eller en ny og forbedrende proces – som skaber beskæftigelse og vækst i Danmark, og som bidrager til at løse nogle af samfundets store udfordringer.
  Der ydes tilskud i størrelsesordenen 50.000 kr. – 5 mio. kr.

  Innobooster-programmet under Innovationsfonden er for videnbaserede innovationsprojekter i SMV’er og iværksættervirksomheder. Der ydes støtte til lovende idéer – et nyt produkt eller en ny service, der endnu ikke findes på markedet, eller en ny og forbedrende proces – som skaber beskæftigelse og vækst i Danmark, og som bidrager til at løse nogle af samfundets store udfordringer.
  Der ydes tilskud i størrelsesordenen 50.000 kr. – 5 mio. kr.