Clobotics opkøber AtSite for at udvide vind service portefølje

28. april 2020

Global markedsleder indenfor visuel inspektion og kunstig intelligens opkøber danske vindmølle vinge specialist virksomhed for bedre at imødekomme kundernes behov for automatisering og intelligent vedligehold.

Vindmøller der installeres bliver stadigt større og porteføljen af ældre vokser gradvist både offshore og onshore. Derfor er drone inspektion blevet en integreret del af vedligeholdelse i dette voksende segment af vedvarende energi. Clobotics Holdings Ltd. har opkøbt AtSite for at gøre dette til et fuldt ud ejet datterselskab af Clobotics Group. Opkøbet bringer to industri ledende virksomheder sammen og kan accelerere kunstig intelligens-baserede løsninger til den hastigt voksende digitalisering af et global vind service marked.

AtSite er markedsførende inde for visuel inspektion af vindmølle vinger. Siden 2013, har virksomheden inspicerede tusinder af vinde møllevinger, fundamenter og tårne for kunder over alt i verden. Deres brug af dedikeret vindmøllevinge specialister har resulteret i en unik føre position brugt af vindmøllepark ejer og producenter.

Clobotics, med afdelinger i Seattle og Shanghai, har en stærk historik indenfor automatiseret drone inspektioner af vindmøller, software for billedgenkendelse, kunstig intelligens og analyse software.

”AtSite har altid fokuseret på brugen af den bedste teknologi/software for at optimere vindmøllers service og vedligehold,” nævner Mads Obling Rasmussen, CEO for AtSite. ”Som del af Clobotics vil vores 100% fuldautomatiske drone, avancerede kunstig intelligens og den bedste data-behandling give os et kæmpe forspring mht. at give vores kunder indblik i deres vindmøllers tilstand”

Clobotics har udviklet ”Windspector 3.0” hvilket er et komplet system fra fuldautomatisk drone til beslutningsgrundlag for service strategi. Dronen kan startes af service tekniker og flyver rundt om møllen hvor 3D model og højopløselige billeder indsamles fuldautomatisk. Inspektionen tager under en halv time, hvor alle overflader af de 3 kæmpemæssige vindmølle vinger er inspiceret. Billederne af vingerne bliver automatisk up-loaded til skyen, analyse foregår via cloud computing hvor skader bliver opmærket og rapport ligger tilgængeligt på den intuitive kunde portalen inden for 24timer.

Den danske ambassadør i Shanghai, Jakob Linulf, har omtalt opkøbet, ”Danmark har en langsigtet plan for grøn omstilling. Det har transformeret Danmark fra et sted hvor alt energi plejede at blive importeret til i dag at være energiuafhængig. Dertil er Danmark også blevet førende inden for grøn omstilling i både Europa og resten af verden. Danmark vedtog for nylig en klimalov for at reducere emission med 70% i 2030. Clobotics opkøb i Danmark er en oplagt mulighed for at bibeholde førerpositionen i netop dette marked hvor man integrerer Kinesisk ledende AI teknologi (kunstig intelligens) med Danmarks førende specialister.

Som en del af opkøbet har AtSite ændret navn til Clobotics A/S og fungere som det Europæiske kontor for Clobotics vind afdeling. Hele det danske team vil blive i virksomheden og servicere nuværende og nye kunder.

Om Clobotics
Clobotics er markedsleder i AIoT (artificiel Intelligens of Things) løsninger indenfor vind energi og detailbranchen. Clobotics levere end-to-end løsninger hvor billedgenkendelse, kunstig intelligens/maskine læring og dataanalyse software og hardware inkluderes. Ved brugen af disse kan man optimere tidsintensive processer, øge effektiviteten og derved øge indtjeningen gennem brugen af real-time data indsigt og analyser. Clobotics var på CNBC ”Start up top-100-liste” i 2018 og blev fremhævet som en vigtig leverandør af computervisions løsninger for industrisektoren i det seneste Bloomberg NEF-rapport omhandlende computer vision. Ser mere på www.clobotics.com

Om AtSite
AtSite med base i Esbjerg, Danmark, blev grundlagt i 2013 af Mads Obling Rasmussen og har siden da været en af verdens førende inspektions virksomheder inden for offshore vindmøller især. Virksomheden har fokus på at primært bruge innovative løsninger og softwares for at mindske arbejde i højden og andre risikofyldte områder. Ydermere har AtSite udviklet en række løsninger inden for drone teknologier og softwares for automatisk processering af billeddata.