Danske havne kan blive grønne tankstationer

22. december 2022

CO2 og e-metanol kan blive big business for fremtidens havne. Derfor vil en række partnere nu undersøge, hvordan to nordjyske havne kan blive forretningsmæssige rollemodeller i den grønne omstilling.

Marco Polo var på sin tid med til at afsøge nye markeder for Europa. Det er derfor ikke helt tilfældigt, at et nyt EU-støttet projekt har fået det samme navn som den italienske opdagelsesrejsende.

I Marco Polo – METHANOL Availability Readiness Cost Operationality for Port Logistics – er havnene i Hanstholm og Frederikshavn udgangspunkt for en undersøgelse af, hvordan danske havne i fremtiden kan spille en nøglerolle i arbejdet med at mindske den globale CO2-udledning. Det fortæller Johan Byskov Svendsen, Program Manager ved Mærsk Mc-Kinney Møller Center for Zero Carbon Shipping.

”I projektet kommer vi til at arbejde med omstillingen af færgefart og fiskeri samt håndteringen af CO2 – her med afsæt i Nordjylland, hvor kimen er lagt til noget, der kan skaleres op til resten af verden” siger Johan Byskov Svendsen.

På forkant med omstillingen  
Marco Polo-partnerne skal blandt andet se på forretningsmodeller for anvendelse af grøn metanol på faktiske færgeruter og i fiskeriet, og på sikkerheds- og myndighedskrav til håndtering af grønne brændsler på havnene. Den sidste del står Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut for.

”Vi kommer fx til at foretage en række kvalitative interview med centrale aktører omkring de to havne for at kortlægge potentielle konflikter ved etablering af metanolanlæg lokalt. Vores erfaring er, at man skal være på forkant med den grønne omstilling, så man tager potentielle bekymringer i opløbet,” siger Anders Viborg Kristensen, projektleder ved Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut.

CO2-lagre offshore
Ifølge Hanstholm Havn er slutmålet med Marco Polo især et studie, der kan bruges i dialogen med fremtidige investorer.

”Vi vil gerne skabe forretning for Hanstholm Havn, samtidig med at vi omstiller vores flåde til grønne brændsler til gavn for klimaet. Projektet kan være med til at klæde os på til fremtiden, når der skal etableres nye anlæg på havnen inden for Power-to-X og til håndtering af CO2, der blandt andet kan udskibes til lagre offshore,” siger Jens Therkelsen, erhvervskonsulent i Thisted Kommune og repræsentant for Hanstholm Havn i Marco Polo-projektet, der har et lokalt udgangspunkt men et internationalt perspektiv.

”Vi tror på, at Danmark kan gøre en forskel globalt, når det gælder grønne brændsler. Det handler kort og godt om at gøre vores havne til grønne tankstationer, så vi dekarboniserer vores fiskeri og vores færger. Nu ser vi på det nationalt – og det kommer til at ske over hele verden over tid,” siger Johan Byskov Svendsen.

Fakta om Marco Polo
Projektet er støttet af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse med 3,4 mio. kroner fra REACT-EU-programmet og løber til august 2023. Partnerkredsen består af: Mærsk Mc-Kinney Møller Center for Zero Carbon Shipping, Nordic Green Solutions, Hanstholm Havn, Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut, Aalborg Universitet, Evida og Energy Cluster Denmark, der faciliterer projektet.