Der er flere veje til at lette den tunge transport 

11. august 2023

Den tunge vejtransport er en af de store CO2-udledere, og decarbonisering af last- og varevogne er afgørende for at nå vores reduktionsmål i 2030. Men hvor langt er vi, og er der bump på vejen forude?

Hvis Danmark skal nå i mål med ambitionen om reducerede CO2-udledninger i 2030 og total CO2-neutralitet i 2050, så skal vi skal finde en vej til grøn transport.

Aktuelt står transportsektoren – personbiler, lastvogne, togtrafik, fly og skibsfart – for knap en tredjedel af Danmarks CO2-udledning. Lykkes vi ikke med at finde alternativer til at hælde fossile brændsler i tanken, så sander den grønne omstilling til som Køge Bugtmotorvejen i myldretid.

En del af sektoren kan elektrificeres, og med +110.000 elbiler og en stor del af banetrafikken på strøm er vi et begyndt på rejsen. Men for den del, vi ikke kan elektrificere, skal vi udvikle grønne brændstoffer, der er mere klimavenlige end benzin og diesel, siger Christian Boysen, innovationsdirektør i Energy Cluster Denmark:

”Det er helt oplagt at elektrificere så langt, som vi kan – batterier har det mindste konverteringstab, så jo mere, vi kan koble på elnettet, desto bedre,” siger han:

”Derfor ser vi også lette varebiler elektrificeret i dag. Men batterier har en begrænsning i forhold til den tunge trafik, og elnettet har sin naturlige begrænsning i forhold til at tanke i områder, hvor nettet ikke er så udbygget. Her skal vi finde alternativer,” siger han.

Et nyt energimix

Brint er første stop på den rejse. Med elektrolyse kan man spalte vand i brint og ilt, og brinten kan hældes på en tankvogn. Under den regionale fyrtårsindsats ’Grøn Energi og Sektorkobling’ vil Everfuel udvikle mobile brintstationer, så det er muligt at teste potentialet i brint til at tanke heavy duty lastbiler.

”Operationelt minder tankning med brint meget om at tanke med diesel,” siger investor relations manager Mads Mortensen, Everfuel:

”Vi oplever mange vognmænd, som vil gerne teste brintlastbiler, varevogne og busser – og samtidig har vi brinttankstationer, som er dyre at bygge. Det er svært at få et fintmasket netværk af brintstationer, når der ikke er ret mange vognmænd, der er aftagere. Den ’hønen og ægget’-problematik søger vi blandt andet at løse med mobile tankningsløser som vores Everfiller,” siger han.

Mads Mortensen er overbevist om, at brint er en del af løsningen på den lange bane.

”Vi ser ind i et energimix, hvor flere løsninger skal erstatte den diesel, vi kender. Brint bliver en vigtig del af det mix. Om det bliver 20, 30 eller 50 procent markedsandele er svært at spå om, men brint har en rolle at spille alle de steder, hvor det er svært at elektrificere direkte. Og det er mange steder. Selv med en relativt god el-infrastruktur, som vi kender fra især Nordeuropa, er der mange applikationer, hvor brint vil være det bedste alternativ til batteri. Derudover er el-kapacitets problematikken ved den direkte elektrificering endnu mere udtalt i resten af verden, som jo også gerne skal køre med nulemissionslastbiler. Her har brint potentiale som en fleksibel, fossilfri løsning,” siger Mads Mortensen.

Modner næste skridt

En anden løsning lidt længere nede af vejen grøn metanol, som blandt andre CirkleK arbejder med i det nordjyske CO2-vision-projekt, hvor der skal udvikles en fuld værdikæde for e-metanol: Fra industriel anvendelse til opvarmning af boliger og – ikke mindst – transport.

Også hos CircleK ser man en fremtid med et varieret energimix, og udvikling af e-Metanol til den tunge vejtransport bliver en del af det, fortæller Jesper Dan Holst Rasmussen, Senior Manager – Pricing i CirkleK:

”Vi tror på, at vi i fremtiden vil se flere energibærere, end vi er vant til i dag. Vi ser metanol som en af de mest omkostningseffektive og CO2-neutrale muligheder set igennem hele værdikæden,” siger han.

Blandt plusserne ved e-Metanol er, at man vil kunne genbruge eksisterende infrastruktur, og dermed får det optimale mix af høj energieffektivitet og lave implementeringsomkostninger.

I det nordjyske projekt deltager flere andre led i værdikæden. Og det er vigtigt for udviklingen af fremtidens marked, siger Jesper Dan Holst Rasmussen:

”Det er en stor fordel, at hele værdikæden er med i projektet, så vi på den måde kan være i tæt dialog om udviklingen. Det er også med til at danne relationer på tværs, så vi nemmere kan sparre med hinanden,” siger han.

Det får også betydning, når man skal videre på næste skridt på rejsen – at få skibsfart og flytrafik over på den grønne energi:

”De teknologier, som vi modner nu med den tunge vejtransport, vil også kunne bruges, når vi skal have skibsfarten og flytrafikken over på grønne brændsler,” siger Christian Boysen, Energy Cluster Denmark:

”Det vil være med til at markedsmodne den næste udvikling gennem costout og industrialisering. Det vil kunne bidrage til at få fly og skibsfart med hurtigere,” siger han.

 

Erhvervsfyrtårnene er støttet af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse med midler fra REACT-EU.