Sustainable propulsion for ESVAGT’s vessels

9. April 2021

Innovationsprojekt vil gøre serviceskibe til energisektoren emissionsfri.

Kan et serviceskib arbejde på batterier, brint og brændselsceller i en vindmøllepark? Kan tanken bunkres med biodiesel eller ammoniak fra vedvarende energikilder?  De spørgsmål søger ESVAGT og en gruppe partnere at besvare i innovationsprojektet Green Vessel i regi af klyngeorganisationerne Energy Cluster Denmark og MARLOG.

Projektet skal derfor afklare, om ESVAGTs specialbyggede Service Operation Vessel (SOV) kan servicere en offshore vindpark alene med brug af vedvarende energi.

”Hvordan bidrager vi endnu mere til at gøre den vedvarende energi fra en havmøllepark mere grøn med ny innovation? Det vil vi gerne blive klogere på”, siger Kristian Ole Jakobsen, DCEO i ESVAGT.

Klogere på kort tid

Ambitionen med Green Vessel-projektet er at afdække, hvor langt de forskellige former for ’grønne brændsler’ er fra at være praktisk anvendelige i den hverdag, SOV’erne arbejder i.

Partnerkredsen tæller Hydrogen Valley, CS Electric, PowerCon A/S, Ballard Power Systems Europe A/S og DIS (Dansk Ingeniørservice A/S) samt AAU.

Projektet kombinerer enkelt sagt hele partnerkredsens indsigt, viden og tekniske snilde i ny innovation og teknologiske løsninger, som bliver trykprøvet i ESVAGTs hverdag:

”Det giver rigtig god mening for ESVAGT at være med, hvor ny innovation brydes”, siger Kristian Ole Jakobsen:

”Et projekt som dette sammensætter den seneste viden fra specialisterne om nye energikilder og sikker implementering og tester det af i vores praktiske virkelighed på skibet. Det er teknologiudvikling, som er holistisk og dækker hele spekteret og samtidig er afgrænset og effektivt. Vi bliver klogere på kort tid”, siger Kristian Ole Jakobsen.

 

Ideelt miks

Den helhedsorienterede tilgang vækker genklang i de klynger, projektet er forankret i.

”Det giver rigtig god mening at kombinerer innovationskraften i både energisektoren og den maritime sektor, da det i høj grad er to parter, som er gensidigt afhængige af, at vi for alvor flytter noget i den grønne omstilling mod 2030”, pointerer Glenda Napier, CEO i Energy Cluster Denmark:

”Den maritime industri har brug for innovation fra energisektoren for at omstille sig, og energisektoren har brug for efterspørgsel fra marine og logistik, hvis det skal give mening at udvikle nye brændsler baseret på vedvarende energi. Innovationsprojekter som Green Vessel er et godt eksempel på, at vi kan og skal samarbejde på tværs af sektorer om at udvikle nye, stærke løsninger”, siger hun.

Majbrit Hoppe, Project Manager Technology & Innovation, i MARLOG, understreger ligeledes den fælles opsamling og implementering af viden på tværs af sektorer som afgørende for værdiskabelsen:

”Projektet er en sektorkobling mellem land og sø; energi og det maritime”, siger hun:

”Før har det maritime tænkt fra tank til propeller, og energi har tænkt fra produktion til kunde. Her sørger vi for at tænke holistisk – fra energien produceres, til den bruges. Vi koncentrerer flere års kvalificeret viden med aktuel ekspertise og trykprøver det i praksis og får dermed omsat universiteternes viden i konkret, værdiskabende virkelighed. Det er der perspektiver i”, siger Majbrit Hoppe.

 

FAKTA: Konkret værdi

Projektet indsamler og sammenligner forskningsbaseret viden om forskellige tilgængelige teknologier, deres modenhed og udfordringer fra en lang række eksisterende projekter og aktører. Data sammenholdes med en kortlægning af sejlmønstre og behov fra rederiet. Fordele og ulemper ved de enkelte teknologier, deres modenhed og tidshorisont for tilhørende infrastruktur på land og på søen belyses, ligesom projektet vil analysere mulighederne for optimeringer med mulige hybridløsninger relateret til de særlige sejlmønstre. Projektet samler et bredt hold af problemløsere så brancherne inden for el/batteridrift, brint og brændselsceller, ammoniak og biodiesel er fælles om at finde de bedste valg.