Member

BYENS KLOAK SERVICE A/S
BYENS KLOAK SERVICE A/S

bks-as.dk/
+45 40450220

Slamsuger til tankrensning på skibe. Kloakrensning. Transport af farligt gods. Tv-inspektion. Tømning af fedtudskiller/olieudskiller. Rodskæring. ADR-godkendt.