Member

COWI A/S
COWI A/S

www.cowi.com/
+45 5640 0000

Igennem 90 år har COWI arbejdet sammen med vores kunder om at levere løsninger med langsigtede samfundsmæssige, miljømæssige og menneskelige interesser for øje, fordi bæredygtighed er en del af vores identitet og indbygget i vores forretningsmodel.

Ved at kombinere dyb teknisk viden med innovation, et helhedsorienteret udsyn og en forståelse for det store billede hjælper vi vores kunder med at opnå de bedste løsninger til gavn for vores samfund i dag og i morgen.

Vi er altid involveret i mere end 10.000 projekter verden over. Hvert projekt har en indvirkning og kan bidrage til at opnå FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling (SDG), hvis de projekteres og udføres på en nytænkende måde.

I en verden med voksende byer og klimaforandringer har samfund og kunder brug for løsninger, der er effektive og bæredygtige, og som sikrer livskvalitet for hele samfundet. Konsekvenserne af klimaforandringer vil fortsat være en altoverskyggende udfordring, og den grønne omstilling påvirker både efterspørgslen på vores nuværende løsninger og genererer nye vækstmuligheder.

Infrastruktur, det byggede miljø, vand og energi er de fire områder, der danner rammerne for vores kerneydelser. De medvirker til at levere fremtidssikrede og bæredygtige løsninger til at imødegå udfordringerne, og for at understøtte disse tiltag udvikler og styrker vi løbende vores organisation og den måde, vi arbejder på.

Som svar på den betragtelige stigning i offentlige og private investeringer i den grønne omstilling har vi intensiveret vores strategiske fokus på fremtidige energisystemer, ressourceeffektivitet og grøn mobilitet.