Member

Danish Battery Society
Danish Battery Society

http://batteriselskab.dk/
+45 72201317

Dansk Batteriselskab (DBS = Danish Battery Society) er en uafhængig faglig organisation af enkeltpersoner, institutioner og virksomheder, der arbejder med alle typer batterier i Danmark. DBS’ mål er at sikre videndeling mellem aktører & interessenter i Danmark gennem en række målrettede begivenheder.