Member

Dansk Center for Energilagring
Dansk Center for Energilagring

daces.dk/
41184747

DaCES styrker samarbejde, vidensdeling og etablering af nye partnerskaber mellem virksomheder og universiteter inden for energilagring. Centeret vil dermed sikre en langsigtet, fokuseret og koordineret indsats mellem alle relevante aktører indenfor områder som termisk lagring, batteriteknologi, systemintegration og Power to X.