Member

Drone Systems ApS
Drone Systems ApS

dronesystems.dk/
+45 20685500

Drone Systems er markedsførende specialist indenfor termiske droneinspektioner.
Den primære service består af systematisk, termisk kortlægning af fjernvarmeforsyningsnet, der dækker nettet komplet.

• Termiske inspektioner fra drone
• Systematisk kortlægning af fjernvarmeforsyningsnet leveret i Teraplan.dk
• Tilstandsregistrering af ledningstrace
• Akut lækagesøgning
• Kvalitetssikring