Member

Foreningen Decentral Energi
Foreningen Decentral Energi

www.decentralenergi.dk/
+45 6617 1772

Foreningen Decentral Energi arbejder bredt på at varetage medlemmernes erhvervsmæssige interesser indenfor energiområdet, herunder i forhold til produktion, forbrug og handel.
Interessevaretagelsen omfatter bl.a. spørgsmål i relation til økonomi, miljø og alle former for regulatoriske og lovmæssige forhold samt beslægtede emner og aktiviteter.