Member

Hanstholm Havn
Hanstholm Havn

www.hanstholmhavn.dk/da/
+45 96550710

Hanstholm Havn er Danmarks førende konsumfiskerihavn og huser Danmarks største fiskeauktion.

Havnen blev indviet i 1967 og kunne i efteråret 2017 fejre sit 50 års jubilæum. Selvom det gør Hanstholm til Danmarks yngste havn, har viljestyrken og modet til at skabe en succes trods forhindringer på vejen sikret Hanstholm Havn en markant position blandt danske fiskerihavne.

Den nuværende Hanstholm Havn er et internationalt skoleeksempel på godt ingeniørarbejde, men der er behov for fremtidssikring af faciliteterne. Derfor står Hanstholm Havn inden udgangen af 2020 med en færdig havneudvidelse, der blandt andet omfatter en ny indsejling mod nordøst, øget vanddybde, nyt bassin, nye baglandsarealer og øget kajareal.

Hanstholm Havn skaber lokalt omkring 2.300 arbejdspladser i Thisted Kommune, hvoraf ca. 1.000 personer er direkte beskæftigede ved eller på havnen, mens ca. 1.300 er beskæftigede i afledte erhverv.

En udvidelse af Hanstholm Havn betyder, at havnens rolle som en vigtig drivkraft i erhvervsudviklingen i Thisted Kommune styrkes, ligesom betingelserne for erhvervsfiskeriet og fiskeindustrien.

Det ventes, at omkring 450 nye arbejdspladser vil opstå årene efter endt havneudvidelse.