Member

IAT Base & Energy A/S
IAT Base & Energy A/S

iat.dk/
+45 79131000

IAT agerer globalt og lokalt, som foretrukken samarbejdspartner indenfor transport af farligt gods, logistik, skibsmægling samt servicering af energisektoren.

Vi ser, søger og udnytter vækstpotentialet samt identificerer og udnytter nye forretningsmuligheder.

Vi sikrer, gennem engagerede og kompetente medarbejdere, at både vore kunder og andre samarbejdspartnere oplever værdi i samarbejdet.

IAT øger – som nærværende, effektiv og ansvarlig samarbejdspartner – vore kunders konkurrencekraft. Vi løser vore kunders behov for at transportere, håndtere og opbevare deres produkter. Vi understøtter vore kunders forretningsprocesser med udvalgte produkter og serviceydelser.