Member

J.A.K. Workwear A/S
J.A.K. Workwear A/S

jak.as/
+45 76152929

J.A.K. WORKWEAR har mere end 20 års erfaring indenfor design og produktion af sikkert og funktionelt arbejdsbeklædning samt leverandør af sikkerhedsfodtøj og personlige værnemidler.

Med vores placering i Esbjerg og tæt på havnen har vi været en fast og stabil aktør indenfor offshore olie og vind industrien gennem alle årene.

Vi forstår vigtigheden af høj kompetence og service, hvilket er nøglefaktorer i offshore branchen.

Hvorfor vi både har central lager med in-house logo tryk og systue – samt butik i Esbjerg og Vallensbæk for her og nu servicering samt WEB løsninger, herunder kundeunik webshop tilpasning.

Produkter:

  • Arbejds- og profilbeklædning
  • Sikkerhedsfodtøj
  • Værnemidler

Engelsk:

J.A.K. WORKWEAR has more than 20 years of experience in the design and production of safe and functional workwear as well as supplier of safety footwear and personal protective equipment.

With our location in Esbjerg close to the harbor, we have been a solid and stable player within the offshore oil and wind industry throughout the years.

We understand the importance of high competence and service, which are key factors in the offshore industry.

Why we both have central warehouse with in-house logo printing and tailor – as well as shops in Esbjerg and Vallensbæk for on-site service as well as WEB solutions, including customer-specific webshop customization.

Products:

  • Workwear & occupational clothing
  • Safety Footwear
  • Personal Protection Equipment PPE