Member

LERBA Consult ApS
LERBA Consult ApS

lerba-consult.dk/
+45 51340474

LERBA-Consult ApS er en nystartet virksomhed hvis primære kompetencer er integration af energisystemer i det kollektive elnet. Det gælder både krav til tilslutningsmæssige og driftsmæssige forhold i mellem det enkelt anlæg og elnettet. Vi har lige ledes stor indsigt i hvordan de enkelt anlæg kan leverer systemunderstøttende ydelser til elnettet.

Endvidere har vi stor erfaring i at designe elektriske tilslutnings anlæggene på både anlægs siden og net siden.

Virksomheden primære ydelser er rådgivning i forbindelse med el-tilslutning og drift af on/offshore vind, solcelleparker og energilagring. Rådgivningen består både i forhold til den kommercielle tilslutningsaftale og de tekniske tilslutnings- og driftskrav i tilslutningspunktet. Det gælder for alle anlægsstørrelser og anlægstyper.

Erfaring og kompetencer er opnået igennem mange års virke i el-distributions- og transmissionsvirksomheder omkring integration af decentral og central produktion herunder grøn og vedvarende energi. Erfaringerne bygger på udarbejdelse af tilslutningsaftaler og efterfølgende kommissionering af de enkelte anlæg. Endvidere består erfaring i udarbejdelse af gennerelle krav og standarder for tilslutning. Desuden har vi også stor indsigt i hvordan de enkelte anlægstyper påvirker det samlede elsystem og hvilke egenskaber der efterspørges fra nettets side.