Member

NIRAS A/S
NIRAS A/S

www.niras.com/
+45 48104200

NIRAS er blandt landets førende og største rådgivere. Vi rådgiver om effektiv udnyttelse af både traditionelle og grønne energikilder og sikrer vores kunder det bedste beslutningsgrundlag til energistrategien og de optimale, energitekniske anlæg. Vi hjælper eksempelvis forsyninger, kommuner og virksomheder med bæredygtig klima- og energiplanlægning. Det gør vi ved at anvende de nyeste teknologier og ved at effektivisere udnyttelsen af både traditionelle og grønne energikilder. NIRAS rådgiver også om reduktion af CO2-udslip og har udviklet et specifikt program til det. Stærk faglighed, innovation og digitalisering er vores tilgang.

NIRAS har ekspertise inden for en lang række energiområder bl.a.: Energiforsyninger, produktion og distribution. Vedvarende energi, vind, sol, brint, biomasse, energilagring. CO2-reduktion og klimapolitikker. Strategisk energiplanlægning. Affald, ressourcer, energisymbioser og cirkulær økonomi.