Member

Rescue Center Denmark
Rescue Center Denmark

http://www.rescuecenter.dk/
+45 79134555

Rescue Center Denmark er et unikt videns- og uddannelsescenter med kompetence og specialviden inden for Brand & Redning, Præhospital behandling, Autohjælp og Bjærgning samt forebyggelse af ulykker. Med vores ekspertise og et bredt udvalg af kurser til de enkelte specialområder og kundetilpassede løsninger, får du som kunde eller kursist sikkerhed for at kvaliteten og sikkerheden er i orden og du præsenteres for den nyeste viden. Vi bestræber os på at matche dine uddannelsesbehov.

Med Rescue Center Denmark får du en samarbejdspartner, der kan rådgive med specialviden i mange spørgsmål, fx beredskabsplaner, sikkerhed, køretøjsopbygninger, materialevalg, udstyr, regler og myndighedskrav.

Rescue Center Denmark er en samling af alle aktiviteter inden for brand, redning, redderelevuddannelsen, autohjælp og ambulance. Vi tror på, tværgående viden, nye idéer og totalløsninger kan gavne dig. Vi står klar med en professionel betjening på et solidt fagligt niveau.

Rescue Center Denmark bygger på mere end 20 års erfaring inden for brancherne. Vi har i gennemsnit 180 elever/kursusdeltagere pr. uge – hele året. Centeret råder over 8.066 kvm bygninger. Med et samlet grundareal på ca.5,5 ha. har vi gode øvelsesarealer i tilknytning til undervisningslokalerne. Vi benytter endvidere øvelsesfaciliteter ved Forsvaret, ved havnen og andre steder, der kan give realistiske øvelser og et optimalt kursusudbytte. Vi rykker gerne ud til jer – så er I på “hjemmebane”.