Member

Rønne Havn A/S
Rønne Havn A/S

http://www.roennehavn.dk/
+45 56950678

Et meget væsentligt omdrejningspunkt for Bornholms og Rønnes historie er naturligvis Rønne Havn, der er Bornholms største og ældste havn med gode anløbsforhold og naturlige havneforhold.

Rønne Havn har altid fungeret som porten til Bornholm og har derfor været udslagsgivende for øens vækst og udvikling. Uden en velfungerende havn, ingen indtægter og dermed intet økonomisk grundlag for øen som helhed.

De seneste 20 år har særligt krydstogtindustrien udviklet sig voldsomt, og Rønne Havn er i dag Danmarks næststørste krydstogtshavn. For at kunne imødekomme kravene fra krydstogtindustrien anlagde man i 1993 den nuværende Krydstogtkajen.

I dag håndterer Rønne Havn mere end 3.000 skibsanløb om året med en samlet godsmængde på mere end 1.4 tons. Samtidig passerede mere end 1.5 mio. passagerer og knapt 345.000 biler gennem havnen i 2014.

I dag er Rønne Havn et aktieselskab og kan karakteriseres som en af Bornholms større arbejdspladser.