Energi- og transportklynger vil realisere missionen om fremtidens grønne transport sammen

3. marts 2021

Innovationsfonden har peget på udvikling af klimaneutrale brændstoffer som en af de fire missioner, man vil fokusere på i foråret 2021. To af Danmarks nye nationale klyngeorganisationer vil sammen udfolde det innovation roadmap, som skal udvikle fremtidens grønne brændstof.

I 2030 skal vi have reduceret vores CO2-udledning med 70 procent, og i 2050 skal Danmark være fossilfrit. De ambitiøse danske klimamål er velkendte, og vi ved også, at det vil kræve banebrydende grønne løsninger at nå derhen.

I regeringens forskningsstrategi er udpeget fire konkrete forsknings- og innovationsmissioner, som hver for sig skal lykkes for at sikre, at vi når vores mål.

Den ene mission handler om at forsyne industrien, transport og skibsfarten med vedvarende energi, og det kald hører de respektive klyngeorganisationer – Energy Cluster Denmark; klyngeorganisation for den samlede energisektor og MARLOG; klyngeorganisationen for det maritime erhverv og logistik:

”Den udvikling, som både energi- og transportsektoren skal gennemgå for, at vi kan nå vores klimamål, kræver samarbejde på tværs af sektorerne”, siger Mikkel Navarro Hansen, CEO i MARLOG:

”Vi er en del af den samme værdikæde, og vi er gensidigt afhængige af at finde en løsning på mere grøn transport. Derfor er det et naturligt kald at danne fælles front”, siger han.

Skabe partnerskaber og folde innovationen ud

Når man skal realisere så stor en ambition igennem konkret teknologiudvikling, så skal innovationen have plads, gode rammer og involvere mange aktører. Samtidig skal der skabes overblik og konsensus om helt centrale fælles mål for innovation og udvikling:

”Sammen med industrien skal vi udpege de teknologiske trædesten på energiområdet, som er nødvendige for at realisere visionen om fremtidens grønne transport”, siger Glenda Napier CEO i Energy Cluster Denmark:

”Vi skal udforme det teknologiske roadmap, vi skal følge for at nå i mål, og så skal vi være den neutrale platform, hvor innovationen kan folde sig ud. Der, hvor de teknologiske efterspørgere og udbydere kan mødes; hvor virksomheder og videninstitutioner på tværs af værdikæder sammen kan udfolde teknologiudviklingen, så vi sammen kan bevæge os fra diesel i 2021 til PtX, biofuel og brændselsceller i 2050”, siger hun.

Industrien er med

Klyngernes invitation til samarbejde om grøn transport rammer plet ved energi- og transportindustrien. Mads Bentzen Billesø, Senior Project Manager, Innovation & Partnerships hos DFDS A/S, er begejstret for prioriteringen af grønne brændsler til transport og industri, og DFDS støtter udviklingen, ambitiøse initiativer og brede samarbejder på området:

”Samarbejde og partnerskaber er absolut nødvendige for en sikker og hurtig overgang til stor skala anvendelse af miljøvenlige, alternative eller vedvarende brændstoftyper i transportsektoren, ikke mindst samarbejdet og koordineringen mellem energi leverandører og aftagere”, siger han.

 

Stort potentiale

Det er en opgave, der i den grad er behov for. Transportsektoren står for 28 procent af Danmarks udledninger af klimagas, og danske og dansk-kontrollerede skibe udleder cirka 53 mio. tons klimagasser – stort set lige så meget som hele Danmarks udledning:

”Der er et kæmpe potentiale i at samarbejde om den omstilling, vi skal igennem”, siger Mikkel Navarro Hansen:

”Den maritime industri og sektoren for transport og logistik higer efter stærke konkurrencedygtige klimaløsninger for at nå reduktionsmålene. Derfor kan samarbejdet mellem energi- og transportsektoren sikre/medvirke til, at vores danske virksomheder kommer i den grønne førertrøje internationalt”, siger han.

Det behov matches perfekt af energiteknologiske kræfter i en energisektor, som netop har brug for aftagerne af nye, klimavenlige løsninger i transportsektoren:

”Vi har en dansk energisektor, som allerede har knækket mange koder og er dygtige til at udvikle nye globale energiteknologiske løsninger. Og der er et stort globalt markedspotentiale i at udvikle de løsninger, der skal til at få gjort transportsektoren grøn”, siger Glenda Napier.

MARLOG og Energy Cluster Denmark kommer i de kommende måneder til at invitere alle relevante partnere på området til fælles dialog. En række virksomheder og de danske GTS-institutter bakker allerede op om de to klyngeorganisationers initiativ.