Energiens næste innovationsprojekter runder 200 mio. kr.

17. marts 2020

Sporene til energiindustriens næste innovationssamarbejder er lagt: Energy Innovation Cluster har sammen med partnere og medlemmer indleveret 12 projektansøgninger til en værdi af over 200 mio. kroner.

Indbakken ved EUDP, Innovationsfonden, Nordic Innovation og Den Maritime Fond bugner i disse dage, hvor den danske energiindustri og Energy Innovation Cluster har indleveret projektansøgninger til nye innovationsprojekter på energiområdet for over 200 mio. kroner.

Ikke færre end 12 projektansøgninger er indleveret, dækkende et bredt spektrum af efterspurgt innovation fra den danske energisektor.

”Det er samlet set den største innovationsansøgning, vi nogensinde har indleveret, både målt på antal projekter og beløb”, siger Glenda Napier, CEO i Energy Innovation Cluster:
”Det er et tydeligt vidnesbyrd om en energisektor, som både har et stort behov for nye, innovative løsninger og et stort mod på at arbejde sammen om det næste teknologiske gennembrud”, siger hun.

En samlet industri står bag
Ansøgningerne berører alt fra genanvendelse og elektrofuels til droneleverancer og energilagring. Der er både helt nye innovationsprojekter og videreudviklinger af allerede eksisterende projekter.

”Projekterne er et godt miks af helt nye innovationsområder og af projekter, som skal videreudvikle vellykkede innovationssamarbejder til eksempelvis en testfase eller demonstration”, siger Glenda Napier.

Det er omfattende liste af aktører fra alle kanter af energisektoren, som står bag ansøgningerne: 26 SMV’er, 21 store virksomheder, 12 videninstitutioner og institutter og 9 øvrige aktører er involveret i ansøgningerne. Bredden i partnerkredsen er en stor styrke:

”Det er partnere og medlemmer i Energy Innovation Cluster på tværs af en samlet energisektor, som byder ind, og det giver rigtig god mening”, understreger Glenda Napier:
”Fremtidens energisystem bliver i stigende grad sammenhængende og integreret. Den vedvarende energiproduktion fylder stadig mere, og det skal håndteres gennem øget sektorkobling og energieffektivitet. Den udvikling præger projektansøgningerne, hvor der er mere samarbejde på tværs af sektorer end nogensinde før”, siger hun.

Efterspørgsel skal drive værket
Det er Energy Innovation Clusters gennemprøvede innovationsmodel CRIF, som er afsættet for langt størsteparten af ansøgningerne. CRIF-modellen fokuserer på virksomhedsdrevet innovation – og det er et godt argument, når projekterne skal vurderes:

”Projekterne tager afsæt i helt konkrete behov, identificeret og efterspurgt af den danske energiindustri. Det er konkrete potentialer og innovationsbehov, som vil skabe en reel forskel for den danske energisektor, og som derfor nyder et helhjertet engagement og opbakning fra industriens side”, siger Glenda Napier.

Projektansøgningerne vurderes i de kommende måneder.