Europas fjernvarme får nemmere ved at blive bæredygtig

26. oktober 2022

HEATflex samler den bedste viden, gode råd, konkrete tekniske løsninger og stærke cases på, hvordan man kan inkludere overskudsvarme og integrere vedvarende energikilder i fjernvarmen.

I en tid, hvor Europa har brug for hurtigere at omstille sig til grøn energi, kan det dansk/østrigske innovationsprojekt HEATflex bidrage til at accelerere omstillingen.

HEATflex er faciliteret af Energy Cluster Denmark i samarbejde med østrigske samarbejdspartnere og vil gøre det nemmere for de europæiske fjernvarmeproducenter at integrere bæredygtige alternativer i varmeproduktionen.

Sammen har man udviklet en fælles teknisk og økonomisk strategi for udnyttelse af overskudsvarme og for større integration af vedvarende energi i fjernvarmen.

Ambitionen i ’Varmeplan Danmark’ er en CO2-neutral varmeforsyning inden 2042, og projektet får betydning for den grønne omstilling af fjernvarmen. DI Energi har opgjort, at mængden af overskudsvarme fra industri og erhverv kan dække ca. 100.000 parcelhuse.

Det europæiske innovationsprojekt HEATflex bidrager til at gøre målet realistisk, siger Jakob Worm, projektmanager i PlanEnergi:

”Projektet samler alle gode løsninger, regnemetoder, best practice og anvisninger på ét sted og gør det enkelt for fjernvarmeforsyningerne at arbejde med bæredygtige alternativer,” siger han.

Bygger på feedback

Alle de gode løsninger er tilgængelige på hjemmesiden HEATflex.dk; en fælles værktøjskasse og videnbank (ToolBox), som samler alt relevant information om integration af bæredygtige alternativer i fjernvarmeproduktionen på ét sted. Det gør det anvendeligt i forskellige europæiske sammenhænge, siger Robert Pratter, Research Engineer i østrigske 4wardEnergy:

”Vi har udviklet en strategi og flere Roadmaps for fjernvarmeproducenter, som ønsker at få en mere bæredygtig profil. Vi har indarbejdet den gode feedback, vi har fået fra industrien, så vi sikrer, at vores løsning også tager afsæt i de behov og ønsker, der er,” siger han.

Hjemmesiden præsenterer også cases med eksempler. Eksempelvis fjernvarmeanlægget i Rødkærsbro, som har stort set udfaset naturgassen som varmekilde til 600 husstande ved at koble sig op på to transmissionslinjer til Arlas mejeri i området: En linje, som får fjernvarme fra Arlas biogaskedel; og en anden linje koblet på spildevandet og en varmepumpe.

Tilsvarende har fjernvarmen i Hedensted kunnet hente 50 procent af sin varme ved at udnytte overskudsvarmen fra virksomheden Air Liquide i nærheden.

HEATflex accelererer andel af vedvarende energi

De konkrete eksempler er en stor del af værdien ved HEATflex-hjemmesiden, mener Kim Behnke, Dansk Fjernvarme:

”HEATflex værktøjerne kan anvendes af danske og europæiske fjernvarmeselskaber til nå målet om 100 % vedvarende energi i 2030, og HEATflex kan accelerere udfasningen af brændsler og indfasning af overskudsvarme fra industri og erhverv til genbrug i fjernvarmen,” siger han:

”Særligt muligheden for at optimere fjernvarmesystemerne gennem integrering af ny vedvarende energi helt decentralt og dermed reducere nettabet kan hjælpe fjernvarmesektoren til mere effektive løsninger. Derfor hilser vi HEATflex velkommen,” siger Kim Behnke.

Det er ikke kun fjernvarmeproducenterne, der kan høste megen viden fra HEATflex-hjemmesiden. Hjemmesiden henvender sig også til beslutningstagere, lovgivere og underleverandører, og den rummer aktuel lovgivning på området, tekniske løsninger, flere udviklede beregningsmodeller og resultater af innovative projekter som eksempelvis potentialet i overskudsvarme fra supermarkeder og bedre sammenhæng mellem opvarmning og afkøling; projekter, som har været kørt i regi af Energy Cluster Denmark.

”Den aktuelle energiforsyningssituation i Europa betyder, at hele konceptet med et mere fleksibelt varmesystem er mere aktuelt end nogensinde. Derfor er al den viden, der er samlet i HEATflex-projektet, højaktuelt for hele energiforsyningsbranchen,” siger Lotte Gramkow, Senior Project Manager i Energy Cluster Denmark.

Projektleder Jakob Worm fra PlanEnergi taler i øvrigt om HEATflex som et bidrag til optimering af decentral varmeproduktion på Dansk Fjernvarmes landsmøde torsdag den 27/10.

FAKTA:

Fjernvarmen i Danmark indeholder i øjeblikket 72 % vedvarende energi og vil 2030 vil bestå af 100 % vedvarende energi.

Allerede nu er der fjernvarmeområder i Danmark, der udelukkende drives med vedvarende energi. Her vil HEATflex kunne bidrage til at reducere VE-brændselsforbruget.

Projekter er finansieret af partnere i ERA-Net SES 2018; et netværk af 30 nationale og regionale FTU-finansieringsagenturer fra 23 europæiske lande. Der er desuden givet støtte fra Den Europæiske Unions Horizon 2020 forsknings- og innovationsprogram. På dansk side er HEATflex delvist finansieret af Innovationsfonden Danmark. På den østrigske side er HEATflex finansieret af den østrigske klima- og energifond.