Events

Få overblik over Energy Cluster Denmarks mange events. Vi afholder både lokale, nationale og internationale events og øvrige relaterede events, som gå-hjem-møder, hackatons, innovationskaffe, årsmøder, konferencer, webinarer, videndeling arrangementer, innovationskur og netværksmøder.

 • Smart Energy System Tour: Waste-to-energy værket: ARC – og CCS projektet

  23. september 2021 – Copenhagen (TBA) – 9:00 – 14:00

  Smart Energy System Tour: Waste-to-energy værket: ARC – og CCS projektet
  Kom med på netværkstur og hør visionerne for Amager Ressourcecenter, der er ejet af 5 Københavnske kommuner. Sammen administrerer de affaldsenergianlægget Amager Bakke, 16 genbrugscentre etc. og håndterer affald fra 645.000 borgere samt 68.000 virksomheder. I 2020 stod anlægget for afbrændingen af 600.000 ton affald og producerede i denne sammenhæng 244 GWh elektricitet og 1.363 GWh dristrict heating. 
 • 23. september 2021

  Hackathon om nye løsninger til genbrug af batterier fra elbiler
  Kom til hackathon i København for at udvikle nye løsninger og finde nye metoder til at genanvende elbilsbatterier sammen med førende virksomheder og forskere.
 • 21. september 2021

  Smart Energy Systems Conference: Fremtidens teknologier på området
  Efter at måtte afvikle konferencen online, sidste år, ser vi frem til denne gang at kunne sige velkommen til deltagerne i København d. 21. og 22. september, til den 7. udgave af Smart Energy Conference. Kom med og få den nyeste viden omkring teknologier inden for både energiproduktion, energieffektivitet, fleksibilitet, lagring og infrastruktur.
 • 20. september 2021

  Smart Energy System Tour: Middelgrunden vindfarm
  Kom med på bådtur til Middelgrunden Offshore Vindfarm som er en af de første af sin slags, i verden. Det har en kapacitet på 40 MW og består af 20 Bonus turbiner der genererer hver 2 MW. Vindfarmen leverer 3 pct. af det samlede energiforbrug for København. Denne tur er en oplagt mulighed for at netværke med andre faglige eksperter.
 • 16. september 2021

  Energiens Folkemøde 2021 – Vision og virkelighed
  Den grønne omstilling – vision og virkelighed. Fokus på forbrugerne, virksomhederne, forskning/uddannelse og den politiske dagsorden. Energiens Folkemøde har som mål at engagere borgerne i debatten om hvilken vej udviklingen skal gå m.h.t. energi, miljø og klima.
 • 15. september 2021

  SDU Energy Club Workshop – Sektorkobling i fremtidens energisystem
  På workshoppen vil centrale aktører drøfte sektorkoblingens placering, bidrag til den grønne omstilling, muligheder for samarbejde, samt udfordringer ifm. implementering af løsninger. Power-to-X og dets optimale indplacering i det sektorkoblede system. Workshoppen vil blive holdt som fysisk møde på Alsion (Den røde boks) i Sønderborg og som ZOOM møde.  
 • 14. september 2021

  Greater Copenhagen Green Deal workshop: A flexible and smart energy system & electricity grid in a city
  Ved dette event d. 14. september, kan du få dybere indsigt i mulighederne for funding gennem de tilgængelige EUs programmer, samt en mulighed for at netværke med ligesindede organisationer. 
 • 8. september 2021

  Bootcamp – Nye digitale grønne forretningsmodeller
  Du inviteres hermed til Bootcamp, da vi tror på, at innovation sker i krydsfeltet mellem forskellige videns- og interessefelter. Vi skal sammen bruge tid på at udvikle og modne innovative ideer til den digitale grønne omstilling og teknologiudvikling.
 • 7. september 2021

  Tech Talk: Ny innovation inden for energiinfrastruktur
  Tech Talks er Energy Cluster Denmarks helt nye webinarformat, hvor du kommer helt tæt på ét af vores innovationsprojekter og får et indblik i den nyeste viden inden for energiteknologi. Denne gang kigger vi på nye teknologier inden for energi og dykker ned i innovationsprojektet PortManX
 • 2. september 2021

  Elektrificering af Procesindustrien ved varmepumper #3 – Nye innovative teknologier
  Øget, innovation, anvendelse og indpasning af vindkraft i den danske energiforsyning, samt målet om 70 % CO2 reduktion inden 2030 betyder, at bl.a. varmepumper og anden el teknologi forventes at spille en stor rolle i forbindelse med industrielle processer. Stærkt stigende CO2 kvotepriser samt politiske ønsker medvirker til at forstærke denne udvikling.
1 - 11