Blockchain i energi: Nye muligheder for innovation

24. juni 2021 – 9:30 – 11:00 online

Fremtidens energisektor er grønnere, smartere og mere decentraliseret. Hvilken rolle kan blockchain som digital infrastruktur spille i denne omstilling? Gennem efteråret 2020 har en Instituttet for Fremtidsforskning faciliteret et multi-stakeholder panel, med aktører på tværs af energi-økosystemet, for af udforske dette og udarbejde en række fremtidsscenarier for energisektoren fra et blockchain-perspektiv.

Simon Fuglsang Østergaard fra Instituttet for Fremtidsforskning vil fortælle mere om panelets arbejde og om selve fremtidsscenarierne. André Bryde Alnor (Head of Digitalization ved Energinet og paneldeltager) fortælle konkret om pilotarbejdet med og perspektiverne i Energinets Projekt Eloprindelse, hvor de arbejder med en blockchain-løsning til oprindelsesgarantier på elektricitet. Torben Bach Pedersen (Professor i Computer Science ved Aalborg Universitet, Co-founder af Flexshape og paneldeltager) vil fortælle mere om, hvordan Flexshape arbejder med en blockchain-baseret peer-to-peer platform for handel med energifleksibilitet som en del af et større EU-projekt (FEVER).

Læs rapporten Blockchain Competitiveness in the Energy Sector HER