COCONF21 – Workshops – Innovation gennem samarbejde

30. september 2021 – 8:30 – 15:30 4000 Roskilde, Danmark

Vi spiller alle en central rolle i at nå FNs Verdensmål, så hvordan kan vi bidrage konkret og løse de aktuelle udfordringer? Og hvordan kan virksomheder arbejde strategisk med Verdensmålene, så vi opnår både samfunds- og forretningsmæssige fordele?

COCONF er en innovationsplatform, som skaber innovationssamarbejder på tværs af erhvervslivet, offentlige organisationer, videninstitutioner og andre interessante aktører, som sammen skaber løsninger til gavn for samfundet. Du har mulighed for at deltage i to begivenhedsrige dage, hvor du kan sparre, udvikle og idégenerere med hundrede af nytænkende innovatører.

COCONF danner rammerne for åben innovation gennem inspirationsarrangementer, workshops og pitchrunder, hvor udfordringer kvalificeres, levedygtige idéer udvikles og løsninger implementeres. Forandringen starter lokalt, hvor aktører gennem matchmaking og events vil inspirere hinanden og indgå i nye innovationssamarbejder.

Har du en nytænkende idé eller løsning, så har du muligheden for at markedsføre, videreudvikle og teste i dialog med aktører, som strækker sig fra studerende og forskere til SMVer og nogle af Danmarks største organisationer.

I 2021 samles innovatører om udfordringer under forskellige temaer, som kun kan løses i fællesskab, og til de rette samarbejder tilbyder organisationerne hvert år at agere real life-testplatform i udviklingen af løsninger.

Innovationsplatformen er en del af Innovationsdistrikt Sjælland og er finansieret af EUs regionalfondsmidler til at styrke innovationen i region Sjællands SMVer.