Danvak Dagen 2021

29. september 2021 – 8:00 – 17:45 Kalvebod Brygge 31-33, 1780 København V

Klima-renovering af byggeriet i Danmark

På Danvak Dagen 2021 vil vi fortsat have klima i byggeriet på dagsordenen. Vi vil bl.a. dykke ned i Europa kommissionens Renovation Wave Strategy hvor deres mål er, at 35 millioner bygninger i Europa skal klima-renoveres inden 2030.

Vi vil derfor se på, hvilken betydning det har politisk, økonomisk og teknisk for renoveringen af Danmarks bygningsmasse — og hvilken betydning det har for byggebranchen i Danmark? Hvordan kan vi sammen arbejde for, at den øgede renoveringsindsats fører til bedre bygninger med god holdbarhed, små miljøbelastninger og langt bedre indeklima?

På konferencen vil vi invitere en række politikere, producenter og andre aktører til at deltage i en paneldebat om fremtidens renoveringer og nybyggeri i Danmark.

Deltagerpriser: https://danvak.dk/produkt/danvak-dagen-2021/