Datadeling i fjernvarme

13. oktober 2022 – 9:00 – 11:30 Online

Datafrisættelse i energisystemet skaber grundlag for energieffektivisering og udvikling af nye databaserede forretningsmodeller. Sammen kan industrien og forskere i fællesskab bidrage med værktøjer og kompetencer til at realisere store besparelser.

Intelligent styring af fjernvarme vha. data-drevne optimeringsmodeller anslås at kunne realisere besparelser fra 240-800 millioner kroner om året i Danmark1. De store besparelser opstår blandt andet ved at styre og sænke fremløbstemperaturen, men de opsamlede data kan samtidig også være input til datadrevne metoder der kan synliggøre og forebygge problemer i stikledninger og det generelle net.

Hør og lær af de konkrete erfaringer og forretningsmuligheder:

PROGRAM

09:00-09:15: Introduktion (Præsentation af deltagere og begrundelse for deltagelse)

09:15-09:30: Digital Energy Hub — sæt data fri — hånden på kogepladen!
v/ Tore Friis Gad Kjeld, CenterDenmark

09:30 – 09:45: Oplæg fra fjernvarmeselskab — Potentialer og udfordringer i data-drevne løsninger i fjernvarmen?
v/ Steen Kramer Jensen, Dansk Fjernvarme

09:45-10:15: Oplæg fra branchen — Hvorfor er frigivelse af data vigtigt?
v/ Gorm Elikofer, HOFOR

10:15-10:45: Oplæg fra privat virksomheds forretningsmodel for data-baseret temperaturoptimering – sådan gør vi!
v/ Mikkel Westenholz, ENFOR

10:45-11:30: Paneldiskussion: Hvordan håndterer vi de barrierer, men også muligheder som frisættelsen af fjernvarmedata giver?
v/ CenterDenmark, Dansk Fjernvarme, HOFOR & ENFOR

I Danmark kan vi spare op til 800 milloner kroner om året med intelligent data-drevet styring af fjernvarme.

Men det kræver at data frisættes, hvis virksomheder og forskere skal udvikle nye værktøjer, kompetencer og forretningsmodeller og realisere besparelserne…

Energy Cluster og Digital Energy HUB inviterer til webinar med praktiske og faktiske eksempler på hvordan det er blevet organiseret og realiseret…

Støttet af: