Dataspaces: Ekspertpanelets anbefalinger for data spaces

7. december 2023 – 9:00 – 11:00 Online

Et ekspertpanel har mødtes til to fysiske arbejdsdage, hvor de i fællesskab har udviklet use cases for et energidataspace og diskuteret værdien af, potentialerne for og udfordringerne ved at lave et dansk energidataspace.

På dette webinar vil de dele deres erfaringer, præsentere use cases og komme med en række anbefalinger til, hvordan vi kan komme videre med at realisere et dansk energidataspace.

Energistyrelsens Forsyningsdigitaliseringsprogram, som også arbejder med dataøkosystemer, vil deltage som aftager af anbefalingerne.

Følgende har deltaget i Ekspertpanelet: Energinet, Trefor, N1, Radius/Cerius, Center Denmark, DTU, KMD, Inilab, Systemate, Green Lab Skive, Eurisco, FlexShape, Neogrid Technologies og Alexandra Instituttet.

Ekspertpanelet og dette 5. webinar i serien om data spaces er organiseret i samarbejde med Digital Energy Hub og KMD.

Det får du ud af at deltage:

  • Indsigt i konkrete usecases for data spaces.
  • Anbefalinger til, hvordan vi i Danmark kan komme videre med at udvikle energidataspaces samt evt. mulighed for at komme med i processen.