Elektrificering af Procesindustrien ved varmepumper #3 – Nye innovative teknologier

2. september 2021 – 10:00 – 14:30

Øget anvendelse, innovation og indpasning af vindkraft i den danske energiforsyning, samt målet om 70 % CO2 reduktion inden 2030 betyder, at bl.a. varmepumper og anden el teknologi forventes at spille en stor rolle i forbindelse med industrielle processer. Stærkt stigende CO2 kvotepriser samt politiske ønsker medvirker til at forstærke denne udvikling. Hvornår er de sidste fossile energikilder ikke længere attraktive?

Erhvervspuljen udmønter den politiske vilje til at effektiviserer erhvervenes muligheder for lavere energiforbrug og skift til CO2 neutrale energikilder — herunder ikke mindst elektrificering af erhvervene. Sidste ansøgningsrunde i 2021 åbner til og med 14. september med en pulje på op til 450 mio. kr. i tilskud og Energistyrelsen vil præsentere programmet på denne dag.

Hidtil har der primært været varmepumpeprodukter på marked, som kan levere varme ved temperaturer op til 85 Celsius , hvilket ikke er tilstrækkeligt højt til forsyning af koge processer i industrien. Nye varmepumpetyper, der arbejder som hybridvarmepumper (H2O/NH3 absorption/kompression) og CO2 eller med andre medier som vanddamp, 4. generations kølemidler (HFO) kan levere varme ved temperaturer mellem 85 og 180 Celsius ved udnyttelse af spildvarme. De nye varmepumpetyper er delvis markedsmodne eller under udvikling for at imødekomme det fremtidige behov. Hvilke klimavenlige kølemidler vil finde anvendelse?

Andre varmepumper passer ind ifm. lokale datarum/servercentre og endelig er der en lang række muligheder ved direkte el anvendelse til dampproduktion og meget høje temperaturer — herunder ifm. med smelteprocesser. Eksempelvis Rockwool med både biogas og alternative el-baserede smelteteknologier

På konference dagen vil der blive mulighed for at stifte bekendtskab med primært el teknologi til de forskellige processer fra køle/varmegenvinding, tørre-/bage processer, procesdamp og egentlige højtemperatur processer fra 200 Celsius og opefter samt bruger erfaringer fra de første anlæg.

Emner på dagen er:

  • Hvilke ønsker har industrien til udviklingen?
  • Hvad er potentialerne indenfor de forskellige temperaturområder samt anlægsstørrelser?
  • Hvordan vil stigningen i CO2 kvoteprisen påvirke omstillingen?
  • Hvilke erfaringer har erhvervene fået ved de første anlæg?
  • Hvilke anlægstyper/-størrelser er på markedet?
  • Hvilke muligheder ses indenfor de kommende 5 år?
  • Hvordan og med hvilken støtte kan teknologier implementeres og demonstreres?

Tilmelding: Er du ikke medlem af IDA? For at kunne tilmelde dig, skal du oprette en brugerprofil. Bemærk, ved oprettelse af en brugerprofil får du adgang til IDA’s online tjenester – du bliver ikke medlem af IDA.