Energy Cluster Denmarks Generalforsamling 2022

5. maj 2022 – 8:30 – 9:30 Værket, Sven Dalsgaards Pl. 1, 8900 Randers, Danmark

Dagsorden

a. Valg af dirigent

b. Beretning om foreningens virke det forløbne år
v/ Peder Østermark Andreasen, Bestyrelsesformand, Energy Cluster Denmark

c. Fremlæggelse af årsrapport, herunder forslag ti disponering af resultat, til godkendelse
v/ Glenda Napier, CEO, Energy Cluster Denmark

d. Forslag til kontingent for det kommende år til godkendelse
v/ Glenda Napier, CEO, Energy Cluster Denmark

e. Indkomne forslag fra bestyrelsen og medlemmer

f. Valg af medlemmer til bestyrelsen

g. Valg af revisor

h. Evt.

Kandidater til suppleringsvalg
Der foretages i år valg af 3 medlemmer til bestyrelsen, heraf 3 medlemmer blandt små og mellemstore virksomheder
På Valg er i den forbindelse Bladt Industries A/S, Seluxit A/S og Green Hydrogen Systems A/S, der alle ønsker genvalg.

Medlemmer som ønsker at opstille til suppleringsvalg bedes senest den 20.04.2022 sende CV og motivation til Mona Madsen, Energy Cluster Denmark, E-mail: mom@energycluster.dk

Tilmelding
Alle medlemmer af Energy Cluster Denmark kan deltage. Det er gratis og kun for medlemmer.
Tilmelding er nødvendigt.

Medlemmer kan give møde på generalforsamling ved en skriftlig og dateret fuldmagt.
Den skal senest ved tilmelding sendes til Mona Madsen, Energy Cluster Denmark, E-mail: mom@energycluster.dk

Årsmødet
(OBS! Årsmødet afvikles efter Generalforsamlingen. Tilmeldingen hertil sker ligeledes gennem nedenstående link.)

Støttet af: