Funding Webinar – Q2 2024

19. juni 2024 – 9:30 – 11:15 Online

Energy Cluster Denmark, Innovationsfonden, EUDP, Nordisk Energiforskning, EU’s Regionalfond & EU’s Innovationsfond inviterer igen til fælles informationsmøde.

Her kan du høre om programmernes fokusområder, samt dine muligheder for at søge offentlig medfinansiering til energiprojekter inden for forskning, udvikling, test og demonstration.

Statens offentlige puljer bidrager til de politiske mål om en reduceret udledning af drivhusgasser på 70 procent i 2030 og klimaneutralitet frem mod 2050.

Grønne energiteknologiske løsninger søges
Udfordringerne er mange, og det er væsentligt at tænke på tværs af forsyningsarter og at udvikle nye grønne energiteknologiske løsninger, der kan understøtte den grønne omstilling til en rimelig pris.

Hør om dine muligheder
På webinaret kan du høre nærmere om rammerne for offentlig medfinansiering under hvert program. Ved tilmelding, vil det allerede være muligt at tilknytte et spørgsmål til den afsluttende Q&A session.

Program:

09.30 Velkomst
Hans-Jørgen Brodersen, ECD

09.40 Innovationsfonden
Martin Søndergaard, Innovationsfonden

09.55 EUDP
Henrik Holm Friis, EUDP

10.10 ERST-EU regionalfondsmidler, FRO
Lis Pedersen, Erhvervsstyrelsen

10.25 EU’s Innovationsfond
Claus Andersen, Energistyrelsen

10.40 Nordisk Energiforskning
Ole Aune Ødegaard & Maj Dang Trong, Nordisk Energiforskning

10:55 -11.15 Q&A – med fundingprogrammerne
Hans-Jørgen Brodersen, ECD