AFLYST! – Fysisk møde: Info om grønne energiteknologiske løsninger og muligheder for offentlig medfinansiering

28. juni 2022 – 10:00 – 12:00 Vendersgade 74, 7000 Fredericia, Danmark / lokale: Skibet, 1. sal

Innovationsfonden, EUDP, Energy Cluster Denmark og ELFORSK inviterer til informationsmøde, hvor du kan høre om programmernes fokusområder samt dine muligheder for at søge offentlig medfinansiering til energiprojekter inden for forskning, udvikling, test og demonstration.

Statens offentlige puljer bidrager til de politiske mål om en reduceret udledning af drivhusgasser på 70 procent i 2030 og klimaneutralitet frem mod 2050.

Grønne energiteknologiske løsninger søges
Udfordringerne er mange, og det er væsentligt at tænke på tværs af forsyningsarter og at udvikle nye grønne energiteknologiske løsninger, der kan understøtte den grønne omstilling til en rimelig pris.

Hør om dine muligheder
Ved mødet kan du høre nærmere om rammerne for offentlig medfinansiering under hvert program. Efter webinaret kan du ringe til programmerne med mulighed for at stille uddybende spørgsmål i forhold til projektansøgning, evalueringskriterier etc.