Godkendelsesprocesser i power-to-x: Udfordringer og muligheder

3. november 2021 – 10:00 – 11:00 Online

Power-to-X (P2X) ses af mange som nøglen til en omfattende grøn omstilling og klimaneutral fremtid. Men én ting er fremtiden. Hvordan forholder danske og norske virksomheder, myndigheder og lokale aktører sig til denne udvikling nu? Hvilke push-faktorer og barrierer er på spil i P2X-økosystemet, og hvad med risikovurderinger og sikkerhed i de nye teknologier og infrastrukturer – er der overblik over vejen frem?

Det har DBI og norske NTNU Samfunnsforskning undersøgt. Vi har interviewet mere end 20 centrale stakeholders i P2X-værdikæden på tværs af virksomheder, myndigheder og institutioner i både Norge og Danmark for at kortlægge deres erfaringer med policies og godkendelsesprocesser inden for P2X. På webinaret præsenterer vi nøgleindsigter fra disse interviews.

OBS! Webinaret foregår på engelsk. Du modtager et link dagen før webinaret.