Hackathon om nye løsninger til genbrug af batterier fra elbiler

23. september 2021 – 10:00 – 14:00 BLOXHUB – Bryghusgade 8, 1473 København, Danmark

Energy Cluster Denmark, Sustainable Business Hub og Bornholms Energi og Forsyning inviterer til hackathon i København for at finde nye måder at genbruge batterier fra elbiler.

Batterierne i elbiler skal udskiftes allerede, når batterierne er nede på omkring 70% virkningsgrad for at sikre en tiltrækkelig høj rækkevide. Batterierne, der koster over 50.000 kr., kan imidlertid fint samles og udnyttes til stationære formål fx som backup til at gemme elektricitet fra sol eller vind.

Det er dog en udfordring at finde en metode til at samle og styre batterierne, hvis man fx samler 1.000 batterier fra forskellige producenter, på forskellige virkningsgrad mv. Hvis udfordringen med at genbruge batterierne kan løses, så de kan udnyttes ned på en virkningsgrad på fx 30-40%, er der et stort potentielt marked i takt med at der kommer flere og flere elbiler på vejene.

Bornholms Energi og Forsyning arbejder allerede med at finde måder til at genbruge batterierne via BMS-teknologi, og leder derfor efter innovative virksomheder og eksperter, som kan bidrage til at udvikle nye løsninger.

Bornholms Energi og Forsyning (BEOF) ser et stort potentiale i genanvendelse af elbilsbatterier, både af hensyn til bæredygtighed/råstoffer, pris og LCoE. BEOF er engageret i flere udviklingsprojekter med batteri, og undersøger mulighederne for at genbruge batterierne til stationære formål. Udfordringer med bl.a. styring af forskellige BMSer, sikkerhed og forskellige strømkvalitet ses som relevante emner i forsknings-, udviklings- og demonstrationsprojekter.

Eventet afholdes sammen med en række partnere, som arbejder for at tiltrække flere midler fra EU til Greater Copenhagen.

Der er et stort potentiale, hvis vi kan udnytte
elbilsbatterier
til stationære formål i takt med,
at der kommer flere elbiler på vejene.

Jeppe Eimose Waagstein,
Head Of Development, Bornholms Energi & Forsyning

Projektet er en del af Greater Copenhagen Green Deal.

Partnere:
Energy Cluster Denmark
Greater Copenhagen EU Office
Greater Copenhagen
Copenhagen Capacity
CLEAN
Sustainable Business Hub
Invest in Skåne

Eventet er gratis men kræver tilmelding.