Vækst og forretningsudvikling for lokale virksomheder

9. marts 2021 – 14:00 – 17:00 Webinar

På Lolland fremstilles der 8 gange så meget strøm som der forbruges lokalt. Meget af den strøm kan i perioder have svært ved at komme væk fra øen, da nettet ikke er udbygget tilstrækkeligt.

Det betyder at der skal findes nye veje at gå. Hvordan kan man anvende mere af strømmen lokalt, eller hvordan kan man lægge strømmen på lager. Nogle modeller er lige til at gå til, andre kræver politiske beslutninger og større investeringer.

Ved dette event sætter vi fokus på det vi allerede har i gang og hvor mulighederne for udvikling for SMVere ligger lige til højrebenet. Vi vil fortælle dig om projekter, der er gennemført og som nu åbner for nye grønne forretningsområder, og vi vil fortælle dig om fremtidens solcelleanlæg og hvordan de udnytter solen endnu bedre end tidligere. Du får endvidere mulighed for at få en grøn forretningsudvikling i din virksomhed eller fælles med andre virksomheder. Uden udgifter for jer som virksomhed, vil I kunne få hjælp af en rådgiver til at få afdækket nye muligheder og forretningsmodeller.

Kan din virksomhed løfte opgaven alene, eller skal du i fremtiden tænke i partnerskaber, således at fx du som VVS-virksomhed har tømmeren og elektrikeren med i tasken når du byder på en opgave, og de på samme måde har dig med.

Vi hjælper dig med at kortlægge mulighederne så du kan komme videre med at udvikle din virksomhed med en grøn vækstdagsorden.

Program

14:00 Velkommen og præsentation af program
v/ Hans A. Pedersen, Energy Cluster Denmark

14:05 Eksisterende, kommende og mulige energiinitiativer på Lolland-Falster
v/ Tine Vinther Clausen og Tommy Olsen, REn Energi Lolland. Hvilke veje kan man gå?

14:30 Mulige grønne forretningsmuligheder
v/ Marie Johansen, Energy Cluster

HER-OG-NU

Hvordan skabes fælles fjernvarme uden for det traditionelle fjernvarmenet

Hør om mulighederne ved Termonet, også kaldet 5. generations fjernvarme, samt hvilke muligheder der er for lokale virksomheder
v/ Søren Skjold Andersen, GeoDrilling

Nye solpaneler/solfangere — bliv selvforsynende alene eller sammen
v/ Yakov Safir Racell (solceller/-fanger og varmepumper)

Grønne energiløsninger til boliger og bygninger uden for Fjernvarmenettet.

Vedvarende energi (VP) med salt- og vandlager samt Termonet — koldfjernvarme

v/ Tommy Olsen, Gate21

Lagring af overskuds-el i salt

Innovationsprojektet;
Molten Salt Energy Cluster Denmark
Lagring i salt v/ Blue Consulting

15:50 Opsamling og spørgsmål
v/ Hans A. Pedersen, Energy Cluster Denmark

16:00 Tilbud om gratis rådgiverbistand
Kan det betale sig? og er der CO2 reduktion?

Mulighed for gratis rådgiverbistand til grønne forretningsplaner
v/ Marie Johansen, Energy Cluster Denmark

16:20 Workshop & Matchmaking — hvordan kommer vi videre?
v/ Hans A Pedersen, Energy Cluster Denmark

Spor 1 — Fremtidens opvarmning af bygninger

Lagring af overskudsenergi til fjernvarme. Herunder evt. varmepumpeløsninger til private boliger, eller fjernvarmeløsninger til flere enkeltboliger som lavtemperatur, herunder brineløsninger (25 grader).

Spor 2 — Bæredygtige pakkeløsninger til private

Integration mellem solpaneler, solceller, lagring og jordvarme

16:50 Opsamling i skyen
v/ Hans A Pedersen, Energy Cluster Denmark

17:00 Tak for i dag

OBS! Eventet er gratis og faciliteres via Teams
(Såfremt eventet er en succes, følger vi op med et fysisk event i slut august)

Partnere bag:
Energy Cluster Denmark (ECD) er en klyngeorganisation, som hjælper virksomheder til grøn vækst igennem fundraisingsmidler. ECD arbejder især indenfor energiområdet.

REn Energi Lolland (REEL) driver et partnerskab på Lolland, bestående af Lolland Kommune, HOFOR, andel og Gate 21. Formålet er at sikre samarbejde mellem opland og metropol i den grønne omstilling. Vi samarbejder via projekter med universiteter i DK og Tyskland og det er fundamentet for grønudvikling i øjenhøjde.