Idé-dag: Energi-ø og havvind i Nordsøen

24. august 2023 – 9:00 – 12:30 Esbjerg Business Park, John Tranums Vej 23, 6705 Esbjerg, Danmark

Energy Cluster Denmarks og Business Esbjerg inviterer til Idé-dag om Energi-ø og havvindprojekterne i Nordsøen. På dagen vil i få mulighed for at drøfte hvordan vores danske værdikæde kan bidrage bedst muligt til fuldførelsen af projekterne på havet, høre mere om perspektiverne og udfordringerne ved at etablere en kommende energi-ø og ikke mindst de 6 GW havvind, der forventeligt skal være stillet op i Nordsøen inden 2030. Der vil under dagen bl.a. blive stillet skarpt på forskellige dele af værdikæden, forretningsmuligheder og synergier med andre sektorer.

Mere information og program følger snart