Info Meeting: Invitation to Join the Green Maritime and Port Alliance (GMPA)

28. august 2023 – 16:00 – 17:00 Online

De danske repræsentationer i USA planlægger i samråd med Energy Cluster Denmark (Innovationspartner) m.fl. at sætte fokus på nye maritime markedsmuligheder i USA. En stigende fokus på grøn og bæredygtig transport, havne og maritim infrastruktur vil føre til massive amerikanske investeringer samt incitamenter til udenlandske virksomheder om at etablere datterselskab med bæredygtig teknologi i USA.

Disse muligheder vil den danske ambassade i Washington D.C og Generalkonsulatet i Houston gerne fortælle danske virksomheder om — og samtidig introducere til en række kerneaktører på amerikansk side, herunder Green Marine som omfatter 450 nordamerikanske redere og havne samt Blue Sky Maritime Coalition med over 100 deltagende virksomheder i USA og Canada samt ABS.

De danske repræsentationer har taget initiativ til en Green Maritime and Port Alliance som sigter på at positionere grøn dansk maritim teknologi og know-how som en central del af løsningen på den grønne omstilling af havne og maritime sektor i USA og bistå danske virksomheder med relevante kontakter på markedet. Helt konkret planlægges et målrettet besøg af relevante amerikanske erhvervsfolk til Danmark i efteråret 2023 for at fremvise og demonstrere bæredygtige maritime løsninger i praksis, efterfulgt af to delegationsrejser for danske virksomheder for at skabe relationer til de vigtigste værfter, redere og havne m.v. i Nordamerika.

En kort præsentation af Green Maritime and Port Alliance er vedlagt. Din virksomhed indbydes til et uforpligtende og gratis online informationsmøde d. 28. august 2023 kl. 16, hvor udvalgte amerikanske deltagere i alliancen og de danske repræsentationer vil briefe om dels aktuelle markedsforhold og muligheder, dels om den nye alliance.

Tilmelding og nærmere information fås ved at skrive til Emil Andersen fra Generalkonsulatet i Houston via emianr@um.dk, gerne med kopi til Gustavo Ferraz de Luna gfl@energycluster.dk for koordination.