InnoNet: ​CCSU & PtX #1

12. marts 2024 – 9:30 – 12:40 Port of Aalborg, Langerak 15, 9220 Aalborg, Danmark

Tema: Værdikæden — en CO2 udfordring

Udvikling og udbredelse af Carbon Capture and Utilization (CCU) teknologier har opnået stort fokus både i Danmark og internationalt som en helt central brik til at opnå CO2-reduktions målsætningerne for bl.a. industri og transport. Udviklingen og konkurrencen inden for området går utrolig stærkt, og det er nu, der skal rykkes, hvis man vil etablere sig som det europæiske fyrtårn for CCU.

Aalborg har optimale forudsætninger for CCU, som begrundes i det potentiale området har for et integreret energisystem på tværs af el-, varme-, gas- og transportsektorerne samt mulig adgang til store CO2-punktkilder. Aalborg og Nordjylland kan blive det europæiske fyrtårn og udstillingsvindue for storskala test og demonstration af CCU, såfremt man kan sikre de nødvendige rammer for udvidelse og etablering af vedvarende energi samt adgang til lokale CO2-kilder.

Kom med, og hør Jesper Raakjær fra Port of Aalborg uddyber, hvorfor vejen til grønne brændstoffer og Co2 lagring er et både og, ikke et enten eller. Herefter vil Simon Lennart Sahlin fra Aalborg Universitet uddybe aspekter omkring anlæggets bæredygtige energiløsninger. Dette med fokus på avanceret teknologi og CO2-neutral produktion, som illustrerer anlægget og AAU’s rolle i udviklingen af grønne energikilder.

Program

Kl. 09:30
Velkomst
v/ Hans-Jørgen Brodersen, Senior Project Manager, Energy Cluster Denmark
— Intro til dagens program
— Nyt fra energiklyngen

Kl. 09:40
Bordet rundt 30 sek. til hver deltager (navn, organisation og motivation for deltagelse)

Kl. 10:00
Vejen til grønne brændstoffer og Co2 lagring — Er ikke et enten eller, men et både og!
v/ Jesper Raakjær, Research & Development, Port of Aalborg

Kl. 10:30
Fremtidens Energi: Demonstrationsanlæg for grøn methanolproduktion
v/ Simon Lennart Sahlin, Lektor, AAU Energi

Kl. 11:00
Pause og netværk

Kl. 11:20
Rundvisning — CCU HUB Aalborg

Kl. 12:00
Open Space Technology*

Kl. 12:40
Afslutning + frokost

*Her stiller oplægsholderne sig frem med udfordringer/muligheder relateret til dagens tema. Deltagerne fordeles i grupper rundt i lokalet og diskussionen løber i 15-20 minutter, hvorefter man bevæger sig til næste tema.