InnoNet – CCUS & PtX #1

28. marts 2023 – 10:00 – 12:30 Aalborg CSP, Hjulmagervej 55, 9000 Aalborg

Tema: Infrastruktur — CO2-rørlægning — Fra punktkilde til PtX-anlæg

Det nordjyske erhvervsfyrtårn CO2Vision arbejder med hele CCUS værdikæden og nationalt er CO2 dialogen nu åbent. På netværksmødet ser vi på CO2 infrastruktur i Nordjylland og nationalt med oplæg fra blandt andre Evida, som lige nu udarbejder den første CO2 infrastruktur plan. Derudover belyser vi det meget væsentlige tema, arbejdskraft og kompetencer, inden for CO2 infrastruktur. Vi ser ind i en tid med manglende arbejdskraft og kompetencer, også inden for CCUS værdikæden. Med udgangspunkt i et virksomhedsperspektiv, skal vi starte en dialog om hvilke kompetencer der er mangel på og hvordan virksomheden kan spille ind i opbygningen af infrastrukturen, samt hvilke udfordringer der opstår ved de manglende kvalifikationer.
Svante Bundgaard byder os velkommen og introducerer os for Aalborg CSPs aktiviteter med udvikling og levering af innovative, vedvarende energiløsninger. Han giver os samtidig en 360 graders tour rundt om CCUS værdikæden, hvor også gevinster og integrationsmuligheder bliver identificeret. Efterfølgende skal vi se på systemer og kompetencer inden for CCUS samt de begrænsninger og udfordringer, som Aalborg CSP oplever i deres arbejde.

Program

Kl. 10:00 Velkomst
v/ Maria Kristiansen, Project Manager, Energy Cluster Denmark
– Intro til dagens program
– Nyt fra energiklyngen
– Udvalgte projekter, med teknologiske snitflader fremhæves
– Evt. deadlines for ansøgninger fremhæves

Kl. 10:10
Bordet rundt 30 sek. til hver deltager (navn, organisation og motivation for deltagelse)

Kl. 10:30
Dagens vært har ordet – Aaborg CSP
v/ Svante Bundgaard, adm. Direktør, Aalborg CSP

Kl. 10:50
Fremtidens muligheder og udfrodring

v/ Anne Baastrup Holm, Forretningsudvikler, Evida

Kl. 11:10
Arbejdskraft og kompetencer i fremtidens CCUS & PtX
v/ Kim Knudsen, Arbejdsmarkedskontor Midt-Nord

Kl. 11:30
Pause og netværk

Kl. 11:50
Open Space Technology*

Kl. 12:30
Afslutning + frokost

*Her stiller 2-3 deltagere sig op med aftalte udfordringer/muligheder relateret til dagens tema. Deltagerne fordeles i grupper rundt i lokalet og diskussionen løber i 15-20 minutter, hvorefter man bevæger sig til næste tema.