InnoNet: Cybersikkerhed & AI i energisektoren #1

14. marts 2024 – 10:00 – 12:30 Vendersgade 74, 7000 Fredericia, Danmark

Tema: Cybersikkerhed i energibranchen

Morten Gluckstadt, Seniorkonsulent ved Energinet, vil ved denne første afvikling af vores nye Innovationsnetværk i Cybersikkerhed & AI i energisektoren fortælle om reguleringskrav og compliance gennem risikobaseret Cyber- og informationssikkerhed. Dette vil han gøre med udgangspunkt i risikostyringsprocessen (ISO 27005), som sikrer integration af de Europæiske direktiver ift. GDPR, CSRD, NIS2 og CER. Han vil bl.a. komme ind på:

– Kontekstkrav
– Risikovurdering – Identificering af væsentlige risici
– Risikobehandling
– Risikoaccept og ledelsesgodkendelse af handleplaner

OBS! Trods Energinets vidensmæssige værtskab ved denne afvikling har ECD været behjælpelig med lokaler. Eventet holdes derfor på ECDs kontor i Fredericia.

Program

Kl. 10:00 Velkomst
v/ Marie Vedel & Henrik Bøhmer, Project Managers, Energy Cluster Denmark
– Intro til dagens program
– Nyt fra energiklyngen

Kl. 10:10 Bordet rundt 30 sek. til hver deltager (navn, organisation og motivation for deltagelse)

Kl. 10:30 Reguleringskrav og compliance gennem risikobaseret Cyber- og informationssikkerhed
v/ Morten Høiberg Gluckstadt, Seniorkonsulent, GRC, Energinet

Kl. 11:00 Fagligt oplæg
v/ TBA

Kl. 11:30 Pause & Netværk

Kl. 11:50 Open Space Technology*

Kl. 12.30 Afslutning & frokost – Man er velkommen til at blive og netværk efter arrangementet

*Her stiller oplægsholderne sig frem med udfordringer/muligheder relateret til dagens tema. Deltagerne fordeles i grupper rundt i lokalet, og diskussionen løber i 15-20 minutter, hvorefter man bevæger sig til næste tema.