InnoNet – Digitalisering af energiinfrastruktur #1

18. april 2023 – 10:00 – 12:30 Majsmarken 1, 9500 Hobro, Danmark

Vært: Hydrogen Valley, Hobro

Tema: Energikrisen – behov for energieffektivitet og smarte energisystemer

Energy Cluster Denmarks afvikler 22 netværksmøder i 7 Innovationsnetværk som eksklusiv medlemsfordel i 2023.

De 7 innovationsnetværk er forbeholdt medlemmer af Energy Cluster Denmark. Det er gratis at deltage — og det er endda muligt at deltage i flere innovationsnetværk.

Innovationsnetværkene består af formiddagssmøder hos et medlem, hvor virksomheder, videninstitutioner og andre medlemmer i Energy Cluster Denmark mødes for at videndele indenfor innovation, teknologiudvikling og nyeste forskning på en række udvalgte energiteknologiske områder.

Praktisk information:

Innovationsnetværkene mødes 2-6 gange årligt. Mødernes afholdes ude hos medlemmerne og kan være over hele landet.

Møderne afholdes ude hos de deltagende medlemmer.
Energy Cluster Denmark hjælper med det praktiske rundet om møderne.

Vi kører efter en fast dagsorden i alle innovationsnetværk i forventet tidsrum kl. 10.00-12.30:
De enkelte grupper kan tilrette agendaen efter ønske.

Tema: Energikrisen – behov for energieffektivitet og smarte energisystemer

Kl. 10:00 Velkomst v/ Line Louise Overgaard, Project Manager, Energy Cluster Denmark
– Intro til dagens program
– Nyt fra energiklyngen
– Udvalgte projekter, med teknologiske snitflader fremhæves
– Evt. deadlines for ansøgninger fremhæves

Kl. 10:10 Bordet rundt 30 sek. til hver deltager (navn, organisation og motivation for deltagelse)

Kl. 10:30 Oplæg v/John Lindegård Kjær, Head of Business Development, Hydrogen Valley

Kl. 11:00 Kortlægning af energiforbrug og opgørelse af energisparepotentialer i produktionserhvervene v/ Søren Draborg, forretningsleder, Teknologisk Institut

Kl. 11:30 Pause og netværk

Kl. 11:50 Open Space Technology*

Kl. 12:30 Afslutning + frokost

*Her stiller 2-3 deltagere sig op med aftalte udfordringer/muligheder relateret til dagens tema. Deltagerne fordeles i grupper rundt i lokalet og diskussionen løber i 15-20 minutter, hvorefter man bevæger sig til næste tema.