InnoNet – Digitalisering af energiinfrastruktur #2

24. oktober 2023 – 9:30 – 12:00 Majsmarken 1, 9500 Hobro, Danmark

Vært: Hydrogen Valley, Hobro

Tema:Behov for energieffektivitet og smarte energisystemer og demand repons og fleksibiitet i industrien, detail og husstande.

Energy Cluster Denmarks afvikler 22 netværksmøder i 7 Innovationsnetværk som eksklusiv medlemsfordel i 2023.

De 7 innovationsnetværk er forbeholdt medlemmer af Energy Cluster Denmark. Det er gratis at deltage — og det er endda muligt at deltage i flere innovationsnetværk.

Innovationsnetværkene består af formiddagssmøder hos et medlem, hvor virksomheder, videninstitutioner og andre medlemmer i Energy Cluster Denmark mødes for at videndele indenfor innovation, teknologiudvikling og nyeste forskning på en række udvalgte energiteknologiske områder.

Praktisk information:

Innovationsnetværkene mødes 2-6 gange årligt. Mødernes afholdes ude hos medlemmerne og kan være over hele landet.

Tema: Energikrisen – behov for energieffektivitet og smarte energisystemer

Fra Kl. 10.00 Ankomst og indregistrering

Kl. 10:30
Velkomst
v/ Line Louise Overgaard, Project Manager, Energy Cluster Denmark

  • Intro til dagens program
  • Nyt fra energiklyngen
  • Udvalgte projekter, med teknologiske snitflader fremhæves
  • Evt. deadlines for ansøgninger fremhæves

Kl. 10:45
Velkomst
v/Søren Bjerregaard Pedersen, CEO, Hydrogen Valley

Kl. 11:00
Bordet rundt 30 sek. til hver deltager (navn, organisation og motivation for deltagelse)

Kl. 11:15
Oplæg om den grønne omstilling i fjernvarmen
v/Eva Lynge Bejlegaard, forretningsudvikler, Aalborg Forsyning

Kl. 11:45
Fagligt indspark vedr. brug af AI i energisystemet
v. Peter Gjøl Jensen, lektor, Aalborg Universitet

Kl. 12:15
Frokost

Kl. 13:00
Fagligt oplæg vedr. Digitalisering af Infrastruktur
v/
Morten Wagner, VP Smart Buildings, TRIFORK A/S

kl. 13.30
Systemydelser
v/ Kristian Bloch-Hansen, Sales Engineer, NGS

Kl. 14:00
Open Space Technology*

Kl. 14.30
Tak for i dag, kom godt hjem

*Her stiller 2-3 deltagere sig op med aftalte udfordringer/muligheder relateret til dagens tema. Deltagerne fordeles i grupper rundt i lokalet og diskussionen løber i 15-20 minutter, hvorefter man bevæger sig til næste tema.

Emner til Open Space Technology: Husk meget gerne at overveje hvilke emner du ønsker drøftet under Open Space.

No-show fee: Der sendes gebyr på DKK 500,- så husk at giv besked om evt. afbud.