InnoNet: ​Energieffektivitet i industrien #1

7. marts 2024 – 10:00 – 12:30 Artelia A/S, Østre Havnegade 18. 1. th. DK-9000 Aalborg

Tema: Fjernvarme i procesindustrien

Kom med, når Artelia A/S har første værtskab i netværket og fortæller om, hvorledes Danpos overskudsvarme fra nedkøling af kyllingenuggets i dag bliver udnyttet i en varmepumpe og sendt til Give, hvor det fortrænger naturgas. Danpo får herigennem et fjernvarmestik ind til opvarmning af forskellige processer, og byen Farre får nu fjernvarme. Noget der ellers ikke var muligt før projektet hos Danpo. Glæd jer til at høre hvordan et maskinmesterprojekt ved Danpo i dag er mundet ud i et (næsten) færdigt anlæg. Herefter vil Søren Draborg (Teknologisk Institut) dele praktiske erfaringer ift. besparelsespotentialer og udfordringer i industrien.

Program

Kl. 10:00 Velkomst
v/ Line Louise Overgaard, Project Manager, Energy Cluster Denmark
— Intro til dagens program
— Nyt fra energiklyngen

Kl. 10:10 Bordet rundt 30 sek. til hver deltager (navn, organisation og motivation for deltagelse)

Kl. 10:30 Fra kyllingenuggets til fjernvarme
– En historie om overskudsvarme, procesvarme og gaskonverteringer i ét og samme projekt
v/ Knud Erik Nielsen, Senior Projektchef – Fjernvarme, Artelia A/S

Kl. 11:00 Besparelsespotentialer og udfordringer i industrien
v/ Søren Draborg, Forretningsleder, Teknologisk Institut

Kl. 11:30 Pause & Netværk

Kl. 11:50 Open Space Technology*

Kl. 12.30 Afslutning & frokost — Man er velkommen til at blive og netværk efter arrangementet

*Her stiller oplægsholderne sig frem med udfordringer/muligheder relateret til dagens tema. Deltagerne fordeles i grupper rundt i lokalet, og diskussionen løber i 15-20 minutter, hvorefter man bevæger sig til næste tema.