InnoNet – Energilagring #1

13. april 2023 – 10:00 – 12:30 N1, Edison Park 1, 6715 Esbjerg Kommune, Danmark

(OBS! Tilmelding lukket)

I N1 står vi i øjeblikket over for nogle store udfordringer i forhold til den stigende elektrificering af samfundet. Elnettet er blevet dimensioneret og bygget i 70erne, 80erne og 90erne. Dengang regnede man ikke med, at man skulle til at køre i el-biler og at husene skulle varmes op via elektriske varmepumper med strøm fra volatile energikilder som vindmøller og solcelleparker. Elnettet er således ikke gearet til at kunne håndtere den kraftige stigning i både udbud og efterspørgsel af grøn strøm. Det er specielt el-bilerne og deres opladningsmønster der forventes at blive en stor udfordring, da disse nemt kan blive styre til at oplade når elprisen er lavest. Kan elbilerne være et virkemiddel i at skabe en bedre balance mellem den grønne produktion og forbruget? I så fald hvordan gør vi det smartest og billigst?

Program

Kl. 10:00 Velkomst
v/ Gitte Wad, Project Manager, Energy Cluster Denmark
– Intro til dagens program
– Nyt fra energiklyngen
– Udvalgte projekter, med teknologiske snitflader fremhæves
– Evt. deadlines for ansøgninger fremhæves

Kl. 10:10
Bordet rundt 30 sek. til hver deltager (navn, organisation og motivation for deltagelse)

Kl. 10:30
Elbiler – Grøn produktion og forbrug
v/ Lasse Møller, Manager, Strategi & Ledelsessupport, N1

Kl. 11:00
Digital Twin – A Key-Enabler for Asset Management in Distribution Grids

v/ Florin Iov, Associate Professor, AAU Energy

Kl. 11:30
Pause og netværk

Kl. 11:50
Open Space Technology*

Kl. 12:30
Afslutning + frokost

*Her stiller 2-3 deltagere sig op med aftalte udfordringer/muligheder relateret til dagens tema. Deltagerne fordeles i grupper rundt i lokalet og diskussionen løber i 15-20 minutter, hvorefter man bevæger sig til næste tema.