Innovationsnetværk: Carbon capture storage teknologier #3

6. september 2022 – 9:30 – 12:00 Danfoss Drives, Ulsnæs 1, 6300 Gråsten, Danmark

Energy Cluster Denmark tilbyder nu en række innovationsnetværk eksklusivt til vores medlemmer. Det er gratis for medlemmer at deltage og det er muligt at deltage i flere innovationsnetværk pr. medlem.

De nye innovationsnetværk vil være eftermiddagsmøder, hvor virksomheder, videninstitutioner og andre medlemmer i Energy Cluster Denmark samles 4 gange om året for at videndele udelukkende omkring innovation, teknologiudvikling og nyeste forskning indenfor en række energiteknologiske områder.

Møderne afholdes ude hos de deltagende medlemmer.
Energy Cluster Denmark hjælper med det praktiske rundet om møderne.

Dette Innovationsnetværk vedr. Carbon capture storage teknologier

PROGRAM

(Fra Kl. 09:15 — indregistrering og netværk)

Kl. 09.30
Velkomst
v. Kirstine Dahlgaard de Linde, Projektleder, Energy Cluster Denmark

  • Nyt fra energiklyngen
  • Intro til dagens program

Kl. 09:40
Præsentation af Danfoss Drives og fagligst oplæg
Helge Vandel Jensen, Business Development Director, Danfoss Drives

Kl. 10:10
Bordet rundt — max 30 sek. til hver deltager (navn, firma og motivation for deltagelse)

Kl. 10:20
Præsentation af emner til Open Space Technology

10.30
Open Space Technology sessions – runde 1

Kl. 11.10
Open Space Technology sessions – runde 2

Kl. 12.00
Frokost (frivilligt)

kl. 12.30
Fabriksrundtur v. Helge Vandel Jensen,
Business Development Director, Danfoss Drives (frivilligt)

De enkelte innovationsnetværk kan evt. beslutte at tilpasse dagsorden efter behov.

Vær venligst opmærksom på at dette tilbud kun gælder medlemmer af Energy Cluster Denmark.

Støttet af: