Innovationsnetværkene: Energieffektivitet #3 & Fremtidens Fjernvarme #2

22. september 2022 – 9:30 – 14:00 Aalborg CSP, Hjulmagervej 55, 9000 Aalborg, Danmark

Energy Cluster Denmark tilbyder nu en række innovationsnetværk eksklusivt til vores medlemmer. Det er gratis for medlemmer at deltage og det er muligt at deltage i flere innovationsnetværk pr. medlem.

De nye innovationsnetværk er stedet, hvor virksomheder, videninstitutioner og andre medlemmer i Energy Cluster Denmark kan mødes og videndele udelukkende indenfor teknologiudvikling, nyeste viden og forskning indenfor en række energiteknologiske områder.

Innovationsnetværkene mødes 4 gange om året.
Møderne afholdes ude hos de deltagende medlemmer.
Energy Cluster Denmark hjælper med det praktiske rundt om møderne.

Dette Innovationsnetværk vedr. Energieffektivitet

Praktisk information om innovationsnetværkene

Innovationsnetværkene mødes 4 gange om året. Innovationsnetværkene forventes at mødes første gang i januar 2022. Mødernes afholdes ude hos medlemmerne og kan være over hele landet.

PROGRAM

(Fra Kl. 09:15 – indregistrering og netværk)

Kl. 09.30
Velkomst
v. Line Louise Overgaard, Projektleder, Energy Cluster Denmark

  • Nyt fra energiklyngen
  • Intro til dagens program

Kl. 09:40
Præsentation af Aalborg CSP
v. Jens Taggart Pelle, Vice President of Technical Sales, Aalborg CSP

kl. 10.00
Velkommen hos Aalborg CSP
V. Svante Bundgaard, CEO, Aalborg CSP

Kl. 10:05
Fagligt oplæg – Overskudsenergi og sektorkobling giver større energieffektivitet
v. Lasse Kristensen, Project Manager & Engineer, Aalborg CSP
Lasse er ekspert i fjernvarme projekter og vil fortælle om de lidt mere skæve projekter, hvor Aalborg CSP udtager energi som er til rådighed og udnytter det til procesvarme eller fjernvarme.
Lasse vil også fortælle om de muligheder for optimering, Aalborg CSP har opnået af enkelte komponenter/teknologier, ved at sektorkoble disse og derved opnå samlet større effektivitet.

Kl. 10:20
Bordet rundt – max 30 sek. til hver deltager (navn, firma og motivation for deltagelse)

Kl. 10:30
Præsentation af AVES projektet og potentialerne ved energioptimering
v. Daniel Lux, CEO, Seluxit

Kl. 11.05
Præsentation af emner til Open Space Technology
Hver deltager kommer med sine input til emner, man ønsker drøftet.

Kl. 11.25
Open Space Technology session

Kl. 12.00
Frokost (frivilligt, men tilmelding nødvendigt – senest den 15/9)

Kl. 12.30 — 14.00
Besøg hos Damvarmlager/PTES systemet i Dronninglund (frivilligt, men tilmelding nødvendigt – senest den 15/9). Vi henviser venligt til, at man finder ud af samkørsel, hvis det giver mening.
Adresse: Lunderbjerg 6a, 9330 Dronninglund

Emner til Open Space Technology: Husk meget gerne at overveje hvilke emner du ønsker drøftet under Open Space.
Dine forslag kan du præsentere under punktet kl. 10.30.

No-show fee: Der sendes gebyr på DKK 500,- så husk at giv besked om evt. afbud.

Vær venligst opmærksom på at dette tilbud kun gælder medlemmer af Energy Cluster Denmark.

Støttet af: