Innovationsnetværk: Fremtidens fjernvarme og den teknologiske mulighed for brug af overskudsvarme fra bl.a. PTX-anlæg eller datacentre #2

14. september 2022 – 14:00 – 16:30 Sted: TBA

Energy Cluster Denmark tilbyder nu en række innovationsnetværk eksklusivt til vores medlemmer. Det er gratis for medlemmer at deltage og det er muligt at deltage i flere innovationsnetværk pr. medlem.

De nye innovationsnetværk er stedet, hvor virksomheder, videninstitutioner og andre medlemmer i Energy Cluster Denmark kan mødes og videndele udelukkende indenfor teknologiudvikling, nyeste viden og forskning indenfor en række energiteknologiske områder. Innovationsnetværkene mødes 4 gange om året. Møderne afholdes ude hos de deltagende medlemmer. Energy Cluster Denmark hjælper med det praktiske rundt om møderne

Dette Innovationsnetværk vedr. Fremtidens fjernvarme og den teknologiske mulighed for brug af overskudsvarme fra bl.a. PtX anlæg eller datacentre

Innovationsnetværkene forventes at mødes første gang i januar 2022. Mødernes afholdes ude hos medlemmer og kan være over hele landet.
Mødeindkaldelser for hele året udsendes fra Outlook senest medio december.

Vi kører efter en fast dagsorden i forventet tidsrum kl. 14.00 – 16.30:

  1. Rundvisning og præsentation v. vært
  2. Bordet rundt
  3. Man drøfter det nyeste indenfor et tema. Evt. en forsker eller anden spændende indlægsholder fortæller.
  4. Gruppediskussioner
  5. Afslutning og netværk

De enkelte grupper finder sammen en ønsket fast dagsorden

Tilmeld dig den/de gruppe/r du ønsker at deltage i inden den 1/11, så hører du mere om mødegange, tid og sted, når grupperne er blevet formet.

Vær venligst opmærksom på at dette tilbud kun gælder medlemmer af Energy Cluster Denmark.

Støttet af: